Afgerond in 2017

Projectduur 1 jaar (pilot)

Projectleider: Maurice Aalders – Academisch Medisch Centrum

Brandwonden worden zowel chirurgisch als conservatief behandeld afhankelijk van de diepte van de brandwond. De diepte van de brandwond is bepalend voor de kans op succesvolle wondheling. Diepe brandwonden worden namelijk geopereerd d.m.v. vroege excisie van de brandwond en het sluiten van de wond door bijvoorbeeld het plaatsen van huidtransplantaten.

Graag willen we snel de diepte van de brandwond met bijbehorende wondgenezingstendens kunnen vaststellen om de juiste therapie in te zetten. Dit om overbodige operaties te voorkomen bij wondgebieden die spontaan genezen dan wel om op tijd te kunnen opereren zonder dat het tot een onnodige vertraging leidt met kans op infectie of langere opname duur als gevolg. Hoewel het in schatten van de diepte bij oppervlakkige dan wel bij zeer diep brandwonden relatief eenvoudig is, blijkt het in schatten van de diepte van de brandwond en de bijbehorende genezingstendens lastig bij de tussenliggende dieptes en daarbij zijn vaak de grote oppervlaktes niet homogeen qua diepte. De klassieke methode om de diepte van brandwonden te bepalen, visueel, presteert zelfs bij zeer ervaren brandwonden artsen slecht. Verscheidene technische oplossingen zijn onder evaluatie, echter deze hebben allemaal hun eigen beperkingen waardoor het klinisch beoordelen en de diepte van de brandwond de gouden standaard is.

print