Gestart in 2017

prof. dr. P.P.M. van Zuijlen – Rode Kruis Ziekenhuis & VUmc

Achtergrond

Elektrische wondstimulatie (EW) is door recente ontwikkelingen potentieel toepasbaar geworden voor brandwonden. Met de nieuwe contactloze behandelingsoptie verwacht men snellere wondgenezing door het vergroten van het lichaamseigen elektrische wondveld. Onderzoek op celniveau heeft aangetoond dat het elektrische wondveld genezingscellen aantrekt. Hoe groter het elektrische wondveld des te sneller deze cellen zich naar de wond verplaatsen. EW vergroot dit elektrische wondveld en laat zodoende de wondgenezing sneller verlopen dan voorheen. Contactloze elektrostimulatie (CE) is de meest recent ontwikkelde methode van elektrische wondstimulatie en brengt ionen over door zuurstof in de lucht te laden. Deze geïoniseerde zuurstof wordt op de wond gericht en verzorgt zo contactloos hetzelfde behandeleffect als voorgaande methoden. Omdat de wond niet meer wordt aangeraakt is de behandeling toepasbaar op brandwonden, verloopt deze pijnvrij en zonder bijwerkingen. CE kan een positieve bijdrage leveren aan de genezing van brandwonden. Echter vraagt het implementeren van een nieuwe wondbehandeling allereerst tot een gedetailleerde analyse of celniveau alvorens patienten bloot te stellen aan deze nieuwe behandeling.

Doelstelling

Dit onderzoeksproject heeft als doel om de meerwaarde van contactloze elektrostimulatie voor brandwonden te beoordelen door

  1. Het toepassen van contactloze elektrostimulatie op het in vitro brandwondenmodel van de VSBN
  2. Het behandeleffect van contactloze elektrostimulatie te beoordelen op gekweekte huidcellen, bloedvatcellen en bindweefselcellen.

Onderzoeksvra(a)g(en)

  1. Zorgt CE voor versnelde celmigratie zoals gesuggereerd in voorgaand cellulair onderzoek?
  2. Zorgt CE voor versnelde celdeling en/of een toename van bloedvatweefsel?
  3. Zorgt CE voor een gecoördineerd verlopende en snellere wondgenezing?

Methoden

Voorafgaand aan de start van deze studie zal de optimale behandeldosering voor ieder celtype afzonderlijk worden geanalyseerd door het opvoeren van de dosering tot zover mogelijk. Het effect op celmigratie, celdeling en het vormen van bloedvaten zal worden beoordeeld voor huidcellen, bloedvatcellen en bindweefselcellen afzonderlijk. De onderzoeken worden verspreid uitgevoerd over twee laboratoria.

  1. Het brandwondenmodel van de VSBN houdt in dat brandwonden worden nagebootst op oude operatief verwijderde menselijke huid. Deze huid wordt in stukken van 1x1cm verdeeld en gekweekt in speciale kweekplaten.

– Enkele stukken huidweefsel worden driemaal per week behandeld met elektrische wondstimulatie gedurende een, twee of drie weken en vergeleken met huidweefsel dat niet wordt blootgesteld aan deze behandeling. Door het maken van dunne weefselplakken, die kunnen worden bekeken onder de microscoop, wordt beoordeeld of de genezing sneller en gecoördineerd verloopt.

– Enkele stukken huidweefsel worden driemaal per week behandeld met elektrische wondstimulatie gedurende een, twee of drie weken en vergeleken met huidweefsel dat niet wordt blootgesteld aan deze behandeling. Door speciale cel kleuringen toe te voegen kan voor alle celtypen afzonderlijk worden beoordeeld in welke hoeveelheid ze aanwezig zijn.

  1. Onderzoek op celniveau (VU medisch centrum): huidcellen, bloedvatcellen en bindweefselcellen worden afzonderlijk gekweekt in het dermatologisch laboratorium. Middels het gebruik van positieve en negatieve controlegroepen zal het behandeleffect van elektrische wondstimulatie worden beoordeeld op celmigratie, celdeling en het ontschieten van nieuwe bloedvaten.

Verwachte resultaten

De uitvoer van dit onderzoeksproject zorgt voor gedetailleerde informatie op celniveau waaruit kan worden beoordeeld of elektrische wondstimulatie ook op brandwonden een gedegen effect zal hebben. Het verschaft informatie welke de achtergrond zal vormen voor klinisch vervolgonderzoek. Binnen dit vervolgonderzoek kan worden gekeken naar het behandeleffect in de praktijk, verbetering van de kwaliteit van leven, het effect op littekenvorming en kostenbesparing in de zorg.

print