Afgerond in 2019

Projectduur: 1 jaar

Projectleider: Paul P.M. van Zuijlen

 

Binnen de Nederlandse brandwondenzorg is behoefte aan objectieve, gebruiksvriendelijke, nauwkeurige en betrouwbare meetmethodes, welke o.a. gebruikt kunnen worden voor dagelijkse beoordeling van littekens en de wondgenezingstendens. High-tech 3D camera’s zorgen reeds voor zeer nauwkeurige  metingen van wonden en littekens, maar zijn duur, omslachtig in gebruik, en de data-analyse is tijdsintensief. Het gebruik van een eenvoudige, goedkope variant is gewenst. Occipital’s Structure Sensor is een goedkope en gebruiksvriendelijke 3D camera. De camera kan op iedere iPad of iPhone worden bevestigd en levert, met de door de Universiteit van Amsterdam geleverde software, direct gegevens op over het gemeten oppervlak en volume voor het elektronische patiëntendossier. Het heeft de potentie om te worden geïmplementeerd binnen de Nederlandse brandwondenzorg en maakt het tevens mogelijk om, na verdere technische ontwikkeling in de toekomst beeldvorming vanuit huis naar het ziekenhuis te versturen.

 

Deze pilot geeft informatie over de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van een eenvoudige 3D-camera bij het meten van de oppervlakte van littekens. Echter, de volume metingen bleken daarentegen nog niet mogelijk. Ten tijde van de studie was de software nog niet toereikend genoeg voor het uitvoeren van adequate en betrouwbare volume metingen. De limits of agreements waren; LoA = 0 ± 0,11 x gemiddelde oppervlakte, dit betekend dat 95% van het litteken oppervlakte meting, (gecorrigeerd voor observer variatie), zich bevind binnen 11% van de onder en boven grens van de foutmarge.

De resultaten uit dit onderzoek geven aanleiding voor meerdere mogelijke toepassingen van 3D beeldvorming binnen de brandwondenzorg. Bijvoorbeeld voor het vervolgen van wondgenezing in het algemeen en/of de meerwaarde van communicatie vanuit huis; de zogenaamde eHealth. De toegankelijkheid van de camera kan helpen om de communicatie naar de patiënt en het afwegen van een wondbehandeling te verbeteren. Het scannen en analyseren is reeds verricht binnen een minuut en is door iedereen eenvoudig uit te voeren. Door meerdere scans over elkaar te projecteren kan in het verloop van de tijd zichtbaar worden gemaakt waar vooruitgang of achteruitgang van de wondgenezing of littekenvorming plaats vindt.

print