Gestart in 2017

Projectleider: Prof.dr. P.P.M. van Zuijlen – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

Achtergrond

Binnen de Nederlandse brandwondenzorg is een toenemend behoefte naar een objectieve, gebruiksvriendelijke, nauwkeurige en betrouwbare meetmethodes. Het zal zorgen voor een betere beoordeling van dagelijkse klinische informatie, zoals de beoordeling van verandering in littekens en de beoordeling van de genezingstendens. High-tech 3D camera’s zorgen reeds voor zeer nauwkeurige  metingen van wonden en littekens, maar zijn duur, omslachtig in gebruik, en de data-analyse is tijdsintensief. Het gebruik van een eenvoudige, goedkope variant is gewenst. Occipital’s Structure Sensor is een goedkope en gebruiksvriendelijke 3D camera en is direct breed toepasbaar binnen de brandwondenzorg. De camera kan op iedere iPad of iPhone worden bevestigd en levert, met de door de Universiteit van Amsterdam geleverde software, direct gegevens op over het gemeten oppervlak en volume voor het elektronische patiëntendossier. Het heeft de potentie om als gouden standaard te worden geïmplementeerd binnen de Nederlandse brandwondenzorg en maakt het tevens mogelijk om, na verdere technische ontwikkeling in de toekomst beeldvorming vanuit huis naar het ziekenhuis te versturen.

 

Doelstelling

Binnen dit onderzoeksproject beoordelen we de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van een eenvoudige, toegankelijke 3D camera op het meten van litteken oppervlak en litteken volume. Het project past deze camera toe op littekens, omdat dit snelle, patiëntvriendelijke resultaten geeft. De resulten zijn na validatie

 

Onderzoeksvra(a)g(en)

  1. Geldt een eenvoudige 3D camera als een nauwkeurig en betrouwbaar meetinstrument voor de meting van litteken oppervlak?
  2. Geldt een eenvoudige 3D camera als en nauwkeurig en betrouwbaar meetinstrument voor de meting van litteken volume?

Methoden

Occipital’s Structure Sensor is een 3D-scanner die duizenden onzichtbare infrarood lichtpulsen uitzendt. De sensor berekend de afstand tussen elke lichtstraal en ontwikkeld zo een 3D beeld van het te scannen object. De camera kan worden bevestigd aan elke iPad en iPhone. Meetsoftware wordt in de Appstore geleverd door prof. T. Gevers, hoogleraar informatica aan de Universiteit van Amsterdam en zorgt voor directe oppervlakte en volumedata van de scan.

Nauwkeurigheid van littekenoppervlak-meting wordt beoordeeld door het meten van stickers met vaste afmetingen welke op lichaamsdelen met verschillende lichamelijke curves worden geplakt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers. De gemeten stickeroppervlak met de 3D camera wordt vergeleken met het daadwerkelijke sticker oppervlak.

Betrouwbaarheid van de litteken oppervlakte metingen wordt beoordeeld door vlakke littekens door twee artsen afzonderlijk te laten meten met behulp van de iPad touchscreen. Het verschil tussen deze metingen is een maat voor de betrouwbaarheid.

Nauwkeurigheid van littekenvolume-meting wordt beoordeeld door het meten van zelfgemaakte littekens van klei en deze meermaals te meten met behulp van de 3D camera. Door het gewicht van het ‘litteken’ te delen door het soortelijk gewicht kan worden berekend wat het volume van het ‘litteken’ is. Het gemeten kleivolume met de 3D camera wordt vergeleken met het daadwerkelijke volume van de klei.

Betrouwbaarheid van de littekenvolume-meting wordt beoordeeld door verheven littekens door twee artsen afzonderlijk te laten meten met behulp van de iPad touchscreen. Het verschil tussen deze metingen is een maat voor de betrouwbaarheid.

Verwachte resultaten

Dit onderzoeksproject zal gedetailleerde informatie verschaffen of een eenvoudige 3D camera kan worden aangemerkt als nauwkeurige en betrouwbare methodiek voor het meten van littekens. Het opent zodoende de weg naar breder gebruik van 3D beeldvorming met aanverwante klinische studies tot gevolg. We verwachten binnen deze pilot studie dezelfde betrouwbare resultaten te behalen als een dure 3D camera, maar ditmaal middels een gebruiksvriendelijke methode welke kan leiden tot brede acceptatie en gebruik van 3D wondmeting. Tevens komt met een nauwkeurige, gebruiksvriendelijke 3D camera de ontwikkeling van terugkoppeling vanuit huis, de zogenaamde eHealth, een stap dichterbij.

print