Gestart in 2012

Projectduur: 4 jaar

Projectleider: Roelf S. Breederveld – LUMC

Achtergrond

Er is geen consensus over de optimale behandeling van tweedegraads brandwonden. Flaminal en Flammazine (Zilversulfadiazine) worden in de klinische praktijk toegepast, maar zijn tot op heden niet vergeleken in een  gerandomiseerde studie.

Methoden

Gerandomiseerde multicenter trial bij patiënten met een tweedegraads en/ of gemengd tweede/derdegraads brandwond in twee brandwondencentra. Wondgenezing (primaire uitkomstmaat), aantal operaties, wond kolonisatie, infectie, pijn (Visual Analoge Scale (VAS) en Burn Specific Pain Anxiety Scale (BSPAS)), jeuk, littekenvorming (Patient and Observer Scar Assessment Scale (POSAS), elasticiteit, pigmentatie en roodheid) en kwaliteit-van-leven (EuroQol-6D en Burn Specific Health Scale (BSHS) en kosten  zullen worden gemeten.

Verwacht resultaat

Effectiviteit, kwaliteit-van-leven en kosteneffectiviteit van de behandelstrategieën zullen met elkaar worden vergeleken.
Conclusies: Deze studie zal inzicht geven in de optimale behandeling van tweedegraads brandwonden.

print