14.200 – Plasma nieuwe antibiotica bij geïnfecteerde brandwonden?

Afgerond in 2019 Projectduur: 4 jaar Projectleider: B. Boekema – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN) Beknopte samenvatting van de resultaten: Koud gas plasma kan een nieuw alternatief bieden om bacteriën in wonden te bestrijden. Koud gas plasma ontstaat door gas te ontladen op kamertemperatuur, bij normale atmosferische druk. Door contact van het plasma met lucht…

14.104 – Toepassing van koud gas plasma bij de behandeling van brandwonden

Afgerond in 2019 Projectleider: B.K. Boekema, PhD – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN) Beknopte samenvatting van de resultaten Brandwondpatiënten lopen een verhoogd risico op besmetting met opportunistische bacteriën als gevolg van een groot wondoppervlak en een verzwakt immuunsysteem. De aanwezigheid van bacteriën kan zorgen voor tragere genezing en allerlei complicaties. Omdat de beschikbare behandelingen niet…

10.106 – Nieuwe strategieën voor de preventie bij de behandeling van infecties bij patiënten met brandwonden.

Afgerond in 2016 Projectduur: 4 jaar Projectleider: P.H. Nibbering – LUMC Beknopte samenvatting van de resultaten Bacteriën zijn een van de grootste problemen bij de behandeling van brandwonden. De huidige antiseptische middelen zijn niet altijd succesvol. Antibiotica zijn vaak niet effectief vanwege resistentie en/of biofilm ontwikkeling. Derhalve waren de doelen van onze studie 1) het…

07.114 – Koud gas plasmabehandeling van brandwonden

Afgerond in 2012 Projectduur: 4 jaar Projectleider: Gerrit M.W. Kroesen – Technische Universiteit Eindhoven Beknopte samenvatting van de resultaten De bestudering van de effecten van koud plasma op brandwonden heeft in de afgelopen jaren de aftrap gekregen. De resultaten zijn zeer veelbelovend. De experimenten wijzen uit dat plasma-behandeling grote effecten heeft op de proliferatie en groei…

P10.02 – Verhoogt Mannose Binding Lectin deficiëntie het risico op besmetting met Pseudomonas aeruginosa en gerelateerde wondgenezingsproblemen?

Afgerond in 2015 Projectduur: 1 jaar ( pilotstudie) Projectleider: E. Middelkoop – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland Beknopte samenvatting van de resultaten Voorkomen en bestrijden van microbiële besmetting en infectie zijn van groot belang in de brandwondenzorg. De aanwezigheid van bacteriën in een wond kan leiden tot problemen met de genezing. De meest geïsoleerde bacteriën uit…

P08.08 – Persistente bacteriële infecties in brandwonden.

Afgerond in 2010 Projectduur: 1 jaar pilotstudie Projectleider: B.K.H.L Boekema – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland   Beknopte samenvatting van de resultaten De aanwezigheid van bacterien in (brand)wonden belemmert de genezing. Zo is bekend dat Pseudomonas aeruginosa de graft take na huidtransplantatie negatief beïnvloedt. Echter, niet alle brandwondenpatiënten ondervinden problemen als deze bacterie aanwezig is in…

P11.02 – Meting van experimentele infecties in brandwonden door bioluminescente bacteriën

Afgerond in 2012 Projectduur: 1 jaar Projectleider: J.Schalkwijk – Radboudumc Beknopte samenvatting van de resultaten Infecties zijn ernstige en veel voorkomende complicaties van brandwonden. Indien de infectie zich naar de rest van het lichaam uitbreidt kan een levensbedreigende situatie ontstaan. Dergelijke uitgebreide infecties vormen de belangrijkste doodsoorzaak bij patiënten met ernstige brandwonden. Ook indien de…

04.401- Transmission dynamics of S. aureus in a dedicated burn centre

Afgerond in 2010 Projectduur: 1 jaar Projectleider: M.K. Nieuwenhuis – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland Samenvatting van de resultaten Bij brandwonden is de fysieke huid barrière die normaal gesproken het binnendringen van micro-­organismen voorkomt, vernietigd. Micro-organismen die een brandwond koloniseren kunnen afkomstig zijn van de patiënt zelf (luchtweg en maag-darm kanaal) maar ook uit de omgeving, van…

06.204 – Langdurig gebruik van Flammacerium en Flammazine: het effect op resistentie ontwikkeling van bacteriële pathogenen

Afgerond in 2009 Projectduur: 1 jaar Projectleider: B.P. Overbeek – Laboratorium voor Infectieziekten Beknopte samenvatting van de resultaten Indien een brandwond gekoloniseerd raakt met een pathogeen zal dit een negatief effect kunnen hebben op de wondgenezing. Effectieve lokale wondbehandeling is van essentieel belang voor de preventie van kolonisatie en infectie. Flammazine en Flammacerium zijn middelen die…