11.101 – Wat is de incidentie van jeuk en wat zijn de fysieke en psychosociale risicofactoren daarvan?

Afgerond in 2019 Marianne K. Nieuwenhuis – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland Het is bekend dat jeuk één van de meest vervelende fysieke klachten is bij patiënten met brandwonden. Zoals bij veel huidziekten die met ontsteking gepaard gaan, is aangetoond dat jeuk van invloed is op kwaliteit van leven in termen van verstoorde slaap, beperkingen in…

P13.01 – De rol van zenuwvezels in de huid bij het ontstaan van jeuk bij brandwonden

Afgerond in 2015 Projectduur: 1 jaar- pilotstudie Projectleider: S.E.R. Hovius – Erasmus Medisch Centrum Beknopte samenvatting van de resultaten Jeuk is een ernstig en veelvoorkomend probleem bij brandwondpatiënten. Jeuk heeft een sterk negatieve invloed op de kwaliteit van leven van de brandwondenpatiënt. Dit blijkt onder andere uit het gegeven dat slaapstoornissen, depressies en angststoornissen vaker voorkomen…

P12.06 – Psychoneurobiologie van jeukklachten in patiënten met brandwonden

Afgerond in 2015 Projectduur: 1 jaar pilotstudie Projectleider: A.I.M. van Laarhoven – Universiteit Leiden Beknopte samenvatting van de resultaten Jeuk is een veelvoorkomend symptoom bij mensen met brandwonden. Zelfs één tot twee jaar na wondheling ervaart het merendeel nog milde tot ernstige jeuk. Jeukklachten kunnen veel gevolgen hebben voor het welzijn en het functioneren in…