15.102 – Ziektelast van brandwonden

Afgerond in 2019 Projectduur: 3 jaar Projectleider: Margriet E van Baar – Vereniging Samenwerkende Brandwondenentra Nederland Brandwonden zijn wereldwijd een belangrijke oorzaak van sterfte en morbiditeit. Belangrijke verbeteringen in de brandwondenzorg hebben geleid tot een verschuiving in uitkomstmaten van de zorg in ontwikkelde landen. Waar voorheen de focus voornamelijk lag op korte termijn uitkomsten van…

P16.02 – Een klinimetrische beoordeling van een betaalbare 3D camera voor het meten van brandwondenlittekens

Afgerond in 2019 Projectduur: 1 jaar Projectleider: Paul P.M. van Zuijlen   Binnen de Nederlandse brandwondenzorg is behoefte aan objectieve, gebruiksvriendelijke, nauwkeurige en betrouwbare meetmethodes, welke o.a. gebruikt kunnen worden voor dagelijkse beoordeling van littekens en de wondgenezingstendens. High-tech 3D camera’s zorgen reeds voor zeer nauwkeurige  metingen van wonden en littekens, maar zijn duur, omslachtig…

P16.01 – Een pilot studie ter beoordeling van de mogelijkheden van contactloze elektrische wondstimulatie t.b.v. de wondgenezing van brandwonden m.b.v. in vitro modellen

Afgerond in 2019 Projectduur: 1 jaar Projectleider: Paul P.M. van Zuijlen – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland   Elektrische wondstimulatie (EW) is door recente ontwikkelingen potentieel toepasbaar geworden voor brandwonden. Met de nieuwe contactloze behandelingsoptie verwacht men snellere wondgenezing door het vergroten van het lichaamseigen elektrische wondveld. Onderzoek op celniveau heeft aangetoond dat het elektrische wondveld…

12.101 – Gerandomiseerde studie naar de effectiviteit en veiligheid van verneveling van heparine voor de behandeling van pulmonale coagulopathie bij brandwondpatiënten met inhalatietrauma

Afgerond in 2016 Projectleider: dr. M.J.  Schultz – Academisch Medisch Centrum Amsterdam Projectduur: 4 jaar Achtergrond Inhalatietrauma bij brandwondpatiënten kenmerkt zich onder andere door ontsteking en stollingsactivatie in het pulmonale compartiment. Voorgaand onderzoek in intensive care patiënten zonder inhalatietrauma suggereert gunstige effecten van heparinevernevelingen. Een andere bekende oorzaak van longschade is beademing, zeker wanneer schadelijke…

11.102 – Kosten-effectiviteit van de toepassing van laser Doppler imaging in de diagnose van brandwonden: een gerandomiseerde klinische studie

Afgerond in 2016 Proectduur: 4 jaar Projectleider: dr ME van Baar – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland Bij patiënten met brandwonden is een accurate inschatting van brandwondendiepte van groot belang voor het bepalen van de juiste behandeling. Diepte van brandwonden wordt veelal klinisch ingeschat, dit is een goedkope manier. Helaas blijkt klinische inschatting bij slechts 2/3…

P12.04 – Evaluatie van een taxonomie om het handelen van verpleegkundigen tijdens verbandwissels bij kinderen te beschrijven; kunnen we verbetering van zorg meten?

Afgerond in 2014 Projectduur: 1 jaar pilotstudie Projectleider: M.K. Nieuwenhuis – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland Achtergrond Brandwonden en de zorg voor brandwonden zijn bijzonder vervelende ervaringen voor kinderen. Naarmate verpleegkundigen vaardig(er) zijn in het combineren van de wondzorg met zorg voor het kind, wordt verondersteld dat de zorg aangenamer en minder stressvol en pijnlijk voor…

13.102 – Brandwonden op de spoedeisende hulp, kwaliteit van leven en kosten; een haalbaarheidsstudie

Afgerond in 2015 Projectduur: 1 jaar Projectleider: M E. van Baar – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland Beknopte samenvatting van de resultaten Er is nauwelijks onderzoek verricht naar de epidemiologie, kwaliteit van leven en kosten van brandwonden die worden gepresenteerd op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH-afdeling). Toch zijn er bij opgenomen patiënten met kleine brandwonden significante gevolgen beschreven…

05.112 – Het effect van Virtual Reality distractie bij het verminderen van pijn en angst tijdens de wondverzorging van kinderen en volwassenen met brandwonden

Afgerond in 2009 Projectduur: 2 1/2 jaar Projectleider: M. Bremer / A.W. Faber – Martini Ziekenhuis Groningen Doel – Het toetsen van een Virtual Reality Systeem (VR) als eenvoudig toe te passen niet-farmacologische pijninterventie ter ondersteuning van de medicamenteuze therapie bij patiënten met ernstige brandwonden die een verbandwisseling ondergaan. – Het door middel van een gevalideerd meetinstrument…