P10.02 – Verhoogt Mannose Binding Lectin deficiëntie het risico op besmetting met Pseudomonas aeruginosa en gerelateerde wondgenezingsproblemen?

Afgerond in 2015 Projectduur: 1 jaar ( pilotstudie) Projectleider: E. Middelkoop – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland Beknopte samenvatting van de resultaten Voorkomen en bestrijden van microbiële besmetting en infectie zijn van groot belang in de brandwondenzorg. De aanwezigheid van bacteriën in een wond kan leiden tot problemen met de genezing. De meest geïsoleerde bacteriën uit…

P12.04 – Evaluatie van een taxonomie om het handelen van verpleegkundigen tijdens verbandwissels bij kinderen te beschrijven; kunnen we verbetering van zorg meten?

Afgerond in 2014 Projectduur: 1 jaar pilotstudie Projectleider: M.K. Nieuwenhuis – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland Achtergrond Brandwonden en de zorg voor brandwonden zijn bijzonder vervelende ervaringen voor kinderen. Naarmate verpleegkundigen vaardig(er) zijn in het combineren van de wondzorg met zorg voor het kind, wordt verondersteld dat de zorg aangenamer en minder stressvol en pijnlijk voor…

P12.04 – Evaluatie van een taxonomie om het handelen van verpleegkundigen tijdens verbandwissels bij kinderen te beschrijven; kunnen we verbetering van zorg meten?

Achtergrond Brandwonden en de zorg voor brandwonden zijn bijzonder vervelende ervaringen voor kinderen. Naarmate verpleegkundigen vaardig(er) zijn in het combineren van de wondzorg met zorg voor het kind, wordt verondersteld dat de zorg aangenamer en minder stressvol en pijnlijk voor het kind zal verlopen (Nilsson e.a., 2011). In het brandwondencentrum van het Martiniziekenhuis wordt daarom…

P07.01 – Selectie van nieuwe ontstekingsremmende behandelingen voor de verbetering van de kwaliteit van het litteken

Afgerond in 2009 Projectduur: 1 jaar pilotstudie Projectleider: R.H.J. Beelen – VUmc Doelstelling Doel van onze studie was het testen van potente anti-inflammatoire drugs met betrekking tot hun verbeterend effect op wondheling. Deze geneesmiddelen werden geselecteerd op basis van de literatuur en eigen preliminaire data (ook van uit andere ontstekingsmodellen uitgevoerd in onze groep). De kandidaten…

P07.02 – Onderzoek naar potentiële anti-fibrose/anti-inflammatoire middelen die gebruikt worden bij diverse pathologische condities van fibrose om littekenvorming na brandwonden te remmen

Afgerond in 2009 Projectduur: 1 jaar pilotstudie Projectleider: M.M.W. Ulrich – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland Doelstelling Onderzoeken of toediening van al goedgekeurde medicijnen, waarvan bij andere aandoeningen een gunstig effect was gerapporteerd op andere fibrotiserende pathologiën, ook een gunstig effect hadden op de genezing van brandwonden. Methode Uit de literatuur werd een aantal geneesmiddelen geselecteerd…

P07.04 – De effectiviteit van verschillende spalk strategieën ter preventie van contracturen ten gevolge van brandwonden: een pilot studie.

Gestart in 2007 Projectduur: 1 jaar pilotstudie  Projectleider: H. J. Schouten- Rode Kruis Ziekenhuis  / Marianne K. Nieuwenhuis – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland Inleiding Spalktherapie is een algemeen geaccepteerde revalidatie-interventie in de brandwondenzorg. Deze therapie is gebaseerd op de veronderstelling dat wondcontractie wordt tegengegaan, door een kracht toe te passen in tegenovergestelde richting van de…

P08.01 – Remming van de sPLA2 – CRP – complement ontstekingsroute om weefselschade in brandwonden te voorkomen.

Gestart in 2008 Projectduur: 6 maanden  pilotstudie Projectleider: Hans W.M. Niessen –  VUmc Achtergrond In brandwonden is een staat van acute ontsteking voor lange tijd aanwezig. Deze acute ontsteking is een onderdeel van het wondgenezingsproces. Echter langdurige activatie van deze acute ontsteking kan zorgen voor uitbreiding van schade in de wond en een vertraagde genezing.…

P08.03 – Evaluatie van functionele onafhankelijkheid in kinderen met brandwonden met de Functionele Onafhankelijkheids Maat voor kinderen (WeeFIM): een pilot studie

Afgerond in  2011 Projectduur: 1 jaar en  3 maanden Projectleider: M.K. Nieuwenhuis – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland Achtergrond Door belangrijke verbeteringen in de zorg voor patiënten met brandwonden in de 20ste eeuw is de aandacht verschoven van het al dan niet overleven van patiënten (mortaliteit) naar hoe het gaat met patiënten die overleven; hun functioneren.…