06.2 It is all about time, cerium nitrate-silver sulphadiazine in burn wound treatment

Auteur: M. Vehmeyer-Heeman Promotiejaar: 2006 ISBN-10: 90-811139-1-7 ISBN-13: 978-90-811139-1-5 Samenvatting Naast een risico op overlijden als gevolg van een thermisch letsel, kunnen littekens die ontstaan, leiden tot levenslange functionele en cosmetische problemen. Het concept van volledige vroegtijdige chirurgische verwijdering van de verbrande huid en het direct plaatsen van autologe al dan niet gespleten huidtransplantaten bij…

06.1 Medical management after major burns incidents.

Auteur: L. Welling Promotiejaar 2006 Samenvatting De afgelopen jaren hebben in de hele wereld grootschalige ongelukken waarbij veel brandwondenslachtoffers vielen een aanzienlijk beroep gedaan op de reguliere gezondheidszorg. Om die reden heeft het verbeteren van de zorg voor deze specifieke groep slachtoffers wereldwijd steeds meer aandacht en prioriteit gekregen van zowel de overheid als de…