foto-beroepsdeelprofiel-nov-2016Een steeds groter percentage van slachtoffers met brandwonden gaat na een ongeval naar een gespecialiseerde brandwondencentrum in Rotterdam, Groningen of Beverwijk. Dat blijkt uit onderzoek van Jan Dokter, brandwondenarts en medisch coördinator van het brandwondencentrum in het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam. Een mooie ontwikkeling want brandwondenzorg is een vak apart. In een brandwondencentrum is men gespecialiseerd in het behandelen en verzorgen van mensen met ernstige brandwonden. Op 20 december promoveerde Jan Dokter met zijn onderzoek aan de Universiteit Leiden.

Waar in de jaren tachtig en negentig ongeveer een derde van de mensen met brandwonden na een ongeval naar een gespecialiseerd brandwondencentrum ging, geldt dat momenteel voor ongeveer de helft van de gevallen. Bij kinderen ligt het percentage nog hoger. “Een van de redenen voor deze verandering is het feit dat brandwondencentra tegenwoordig in een steeds vroeger stadium om hulp worden gevraagd door reguliere ziekenhuizen”, zegt Jan Dokter.

“Patiënten met ernstige brandwonden gaan vrijwel altijd eerst naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor eerste opvang. Ik merk dat de artsen uit die ziekenhuizen nu veel eerder geneigd zijn om hun gespecialiseerde collega’s van de brandwondencentra te raadplegen over de verdere behandeling. Regelmatig besluiten zij samen dat het beter is om het slachtoffer voor vervolgbehandeling te verplaatsen naar een brandwondencentrum.”
Hij laat weten dat ook de invoering van nieuwe protocollen vermoedelijk een rol heeft gespeeld bij de toestroom. In 1998 werd in Nederland de cursus ‘spoedeisende hulp bij brandwonden’ geïntroduceerd. De populariteit van de cursus nam vooral toe in 2001, na de nieuwjaarsbrand in Volendam.

Volgens Jan Dokter geven cijfers aan dat de samenwerking tussen reguliere ziekenhuizen en brandwondencentra steeds beter verloopt en dat artsen elkaar beter weten te vinden. En dat is een mooie ontwikkeling voor de brandwondenzorg in Nederland.

Wij feliciteren Doctor Jan Dokter van harte met zijn promotie! Lees hier meer over zijn onderzoek.

Brandwondenarts Jan Dokter promoveerde op 20 december aan de Universiteit Leiden.

Brandwondenarts Jan Dokter promoveerde op 20 december aan de Universiteit Leiden.