Nederland is een van de koplopers op het gebied van patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek. Ook binnen de brandwondenzorg betrekken we ervaringsdeskundigen actief bij het brandwondenonderzoek. Dit levert veel waardevolle informatie op. Om patiëntenparticipatie te stimuleren en zo goed mogelijk in te zetten binnen onderzoeksprojecten worden onze onderzoekers hierin getraind. Op 16 november vond deze training plaats. Maar liefst 12 van onze onderzoekers namen deel. Wat is patiëntenparticipatie precies? Welke vormen bestaan er? Hoe betrek je patiënten op een betekenisvolle wijze bij je onderzoek? En in welke fase van het project? Een aantal van de onderwerpen die tijdens de training werden behandeld. Na al deze opgedane kennis moesten de onderzoekers hun onderzoek, als oefening, bij elkaar pitchen. Met het idee dat zij dit in de toekomst ook gaan doen voor een panel ervaringsdeskundigen.
Ervaringsdeskundige Hendriet Wanders gaf een heldere uitleg en illustratie hoe patiëntenparticipatie bij brandwondenonderzoek in de laatste jaren is gegroeid. Ook vertelde zij vanuit eigen ervaring hoe het is voor de ‘patiënt’ om te participeren en hoe je een ‘patiënt’ het beste kunt benaderen. Naast het nuttige van de training zelf, was het waardevol om onderlinge ervaringen uit te wisselen en te leren over het onderzoek van de collega brandwondenonderzoekers.

Wil je meer weten over succesvolle patiëntenparticipatie bij onderzoek? Lees dan het artikel ‘Voorwaarden voor succesvolle betrokkenheid van patienten/clienten bij medisch wetenschappelijk onderzoek’.