ZonMW heeft de drie Nederlandse brandwondencentra (Groningen, Beverwijk en Rotterdam) een subsidie van bijna drie miljoen euro voor Topspecialistische Zorg en Onderzoek toegekend. Deze subsidie wordt ingezet om de zorg voor brandwondenpatiënten verder te verbeteren. De ambities zijn hoog. De brandwondencentra zetten in op een cultuurverandering waarbij nog meer wordt gekeken naar behandeling op maat waarbij de individuele patiënt centraal staat. Met geld uit de subsidie intensiveren zij het onderzoek naar de timing van de huidtransplantatie en het effect van kunsthuid. Ook gaat er geld naar projecten rondom zelfmanagement van de patiënt in het nazorgtraject.

 

De drie Nederlandse Brandwondencentra werken al 40 jaar samen om de zorg voor patiënten met ernstige brandwonden in Nederland te verbeteren. Brandwondenzorg is namelijk meer dan alleen genezen van brandwonden. Gevolgen van brandwonden zijn lichamelijk, psychisch en sociaal ingrijpend. Patiënten moeten leren leven met littekens, veranderd uiterlijk en functionele (fysieke) beperkingen.

 

Wens patiënt voorop

Doel van de brandwondenzorg is iedere patiënt na een ongeval met brandwonden een zo hoog mogelijke levenskwaliteit te bieden met een zo groot mogelijke autonomie en re-integratie in de maatschappij. Wat de patiënt zélf wil en belangrijk vindt, staat centraal: het is zorg op maat. Prof. Paul van Zuijlen (RKZ, Beverwijk), leidt het project Topspecialistische Zorg en Onderzoek met dr. Kees van der Vlies (Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam) en dr. Eelke Bosma (Martini ziekenhuis, Groningen). Paul van Zuijlen: ’Met de TZO subsidie willen we de topklinische zorg van onze centra versterken. We verbeteren de zorg en het ‘samen beslissen’ met de patiënt om te komen tot de beste behandeling op maat. Brandwondencentra zijn net kleine universiteiten die heel veel onderzoek doen met een groot team van deskundigen en samen met patiënten. We willen dat patiënten zich echt geholpen en begrepen voelen en zoveel mogelijk zelf hun leven weer kunnen vormgeven met de mogelijkheden die voor hen persoonlijk belangrijk zijn.’

 

Experts onder de indruk

De commissie en de beoordelingswerkgroep van ZonMw zijn onder de indruk van de programmatische aanpak beschreven in de subsidieaanvraag. Prof. dr. Jeroen J.G. Geurts, voorzitter ZonMw: ‘Er is sprake van een sterke samenhang met een meerjarenvisie, die leidend is voor alle activiteiten in onderzoek, Onderwijs & Opleiding en patiëntenzorg.’ De brandwondencentra ambiëren volgens de jury een cultuurverandering die wordt geleid door zowel vragen vanuit op waarde gebaseerde gezondheidszorg (Value-based Healthcare) als op basis van gedeelde besluitvorming (Shared Decision Making).’ Ook internationale experts onderschrijven de mening van ZonMw en loven het werk en inzet van de brandwondencentra. De Australische Fiona Wood, een expert in de brandwondenzorg noemt de activiteiten ‘the next step in burn care.’

print