• Bedankt dat je de Nederlandse Brandwonden Stichting op de hoogte wilt stellen van jouw vraag, compliment of klacht. Op deze manier kunnen wij onze dienstverlening indien nodig verbeteren. Wens je de vraag, het compliment of de klacht telefonisch toe te lichten, bel dan tijdens kantooruren naar 0251 - 27 55 55. Wij reageren binnen 24 uur. In het geval van een klacht hopen wij zo snel mogelijk, maar ten minste binnen 3 weken, een passende oplossing te bieden. Mocht er langere tijd nodig zijn om onderzoek te doen, wordt u geïnformeerd over het uitstel en krijgt u een indicatie wanneer wij verwachten uitsluitsel te kunnen geven. Mocht u ondanks onze zorg niet tevreden zijn over de uitslag, dan kunt u uw klacht voorleggen bij onze onafhankelijke vertrouwenspersoon, mevrouw W. Gerritsen. Haar contactgegevens kan je opvragen via onderstaand formulier. Het advies van deze onafhankelijke derde is bindend voor de Nederlandse Brandwonden Stichting. Eventuele consequenties voeren wij binnen twee weken uit. Uiteraard zal de klacht vertrouwelijk worden behandeld. Klachten worden geregistreerd en voor de duur van één jaar bewaard.