• Bedankt dat je de Nederlandse Brandwonden Stichting op de hoogte wilt stellen van jouw vraag, compliment of klacht. Op deze manier kunnen wij onze dienstverlening indien nodig verbeteren. Wens je de vraag, het compliment of de klacht telefonisch toe te lichten, bel dan tijdens kantooruren naar 0251 - 27 55 55. Wij reageren binnen 24 uur. In het geval van een klacht hopen wij zo snel mogelijk, maar ten minste binnen 3 weken, een passende oplossing te bieden. Je kunt de klacht eventueel ook indienen bij onze onafhankelijke vertrouwenspersoon, mevrouw W. Gerritsen. Haar contactgegevens kan je opvragen via onderstaand formulier. Het advies van deze onafhankelijke derde is bindend. Uiteraard zal de klacht vertrouwelijk worden behandeld.