Drie brandwondencentra

De zorg aan patiënten met ernstige brandwonden vindt grotendeels plaats in één van de drie Nederlandse brandwondencentra. De eerste opvang van brandwondenpatiënten gebeurt op de Spoedeisende Eerste Hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Voor deze opvang is de richtlijn ‘Eerste opvang brandwondenslachtoffers’ opgesteld. Ook zijn er verwijzingscriteria opgesteld en is een overplaatsingsformulier beschikbaar.

Bent u arts of verpleegkundige en heeft u vragen over de behandeling van of zorg aan een patiënt met brandwonden? Vraag dan advies aan de brandwondenspecialist in één van de drie brandwondencentra. Zij zijn bereid uw vragen te beantwoorden.

Brandwondencentra

Brandwondencentrum Groningen
Martini Ziekenhuis
050 – 524 55 60

Brandwondencentrum Rotterdam
Maasstad Ziekenhuis
010 – 291 37 18

Brandwondencentrum Beverwijk
Rode Kruis Ziekenhuis
0251 – 265 220