Drie brandwondencentra

De zorg aan patiënten met brandwonden vindt grotendeels plaats in één van de drie Nederlandse brandwondencentra. De eerste opvang van brandwondpatiënten vindt plaats in op de Spoedeisende Eerste Hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Voor deze opvang is de richtlijn ‘Eerste opvang brandwondenslachtoffers’ opgesteld. Ook zijn er verwijzingscriteria opgesteld en is een overplaatsingsformulier beschikbaar.

Bent u arts of verpleegkundige en hebt u vragen over de behandeling van of zorg aan een patiënt met brandwonden? Vraag dan advies aan de brandwondenspecialist in één van de drie brandwondencentra. Zij zijn bereid uw vragen te beantwoorden.

Brandwondencentra

Brandwondencentrum Groningen
Martini Ziekenhuis
050 – 524 55 60

Brandwondencentrum Rotterdam
Maasstad Ziekenhuis
010 – 291 37 18

Brandwondencentrum Beverwijk
Rode Kruis Ziekenhuis
0251 – 265 220

ScarCon ETRS 2018

U kunt zich nu inschrijven voor de ScarCon ETRS 2018