Bestuur NVBZ

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg bestaat uit professionals vanuit de Nederlandse en Belgische brandwondenzorg. Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Dhr. prof. dr. P.P.M. van Zuijlen voorzitter
Mevr. dr. M.E. van Baar secretaris
Mevr. I. Schol – van Aken penningmeester
Dhr. R.S. van Komen lid
Dhr. dr. T. Rose lid
Mevr. M. Venema lid
Mevr. T. de Vries lid