Ereleden

De Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg kent een aantal ereleden die zich nadrukkelijk ingezet hebben voor de doelstellingen van de Vereniging. Daarnaast zijn de resultaten van hun werkzaamheden van onmisbaar belang voor de brandwondenzorg in Nederland.

Ina Boerma

Met haar A en B verpleegkunde opleiding en specialisatie Intensive Care brandwondenverpleegkundige is Ina Boerma van alle markten thuis. Tevens was zij de allereerste Nurse Practitioner op een brandwondencentrum in Nederland. Ina was zeer actief in het nazorgtraject voor brandwondenpatiënten en heeft vanuit het brandwondencentrum in Groningen het ‘Terug naar school’ project opgezet. Ook buiten de landsgrenzen zet zij zich in voor de brandwondenzorg, bijvoorbeeld voor Stichting Burns Turiani in Tanzania. Twee keer per jaar reist ze af naar Tanzania om daar samen met verpleegkundigen en artsen de brandwondenzorg te optimaliseren. Een carrière om trots op te zijn!

Han Boxma

Naar aanleiding van branden bij Shell Pernis specialiseerde het vroegere Zuiderziekenhuis in Rotterdam zich vanaf 1974 in de zorg aan patiënten met brandwonden. Dr. Boxma legde zich vanaf 1982 volledig toe op traumachirurgie met als specialisatie de behandeling van brandwonden. Boxma was in de jaren tachtig nauw betrokken bij de bouw van het eerste geavanceerde brandwondencentrum te Rotterdam. Het Brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis is nog altijd een van de drie locaties in Nederland waar mensen met brandwonden specialistische zorg krijgen. Vanwege zijn expertise werd Han Boxma gedurende zijn loopbaan geregeld in binnen- en buitenland gevraagd te assisteren bij ongevallen waarbij slachtoffers met brandwonden te betreuren waren.

Bertus Faber

Bertus Faber werkte tot 2012 als klinisch psycholoog/psychotherapeut bij Martini Ziekenhuis Groningen. Naast het initiëren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in zijn vakgebied, verrichte hij baanbrekend werk om de aandacht van de brandwondenpatiënten af te leiden met het doel om hun pijn tijdens de behandeling te verlichten. Zo stond hij aan de wieg van de inzet van Virtual Reality in de brandwondenzorg.

Henk Jan Klasen

Na zijn studie medicijnen, militaire dienst en opleiding tot chirurg, werd dr. Henk Klasen staflid van de vakgroep Chirurgie (trauma divisie) van het opleidingsziekenhuis van de Universiteit van Groningen. Al snel werd hij betrokken bij het opzetten van een brandwondencentrum in het Martini Ziekenhuis te Groningen. Hij werkte daar als coördinator vanaf de opening van het brandwondencentrum in 1979 tot 1991. Van 1987 tot zijn pensionering in 2000 was hij professor in de pathofysiologie van brandwonden.

Heleen Westra

Maar liefst 31 jaar werkte Heleen Westra met veel passie als Intensive Care brandwondenverpleegkundige op het brandwondencentrum in Beverwijk. Haar specialisme lag op het gebied van de wondzorg. Deze kennis heeft zij ruim 15 jaar ingezet bij het Kenniscentrum Wondzorg (WCS) als (bestuurs)lid. Daarnaast heeft Heleen meegeschreven aan ‘Het Brandwondenboek’ en is zij 2 termijnen penningmeester/bestuurslid geweest bij de NVBZ. Een mooie staat van dienst!