Handboek Brandwondenzorg

Zorgprofessionals werkzaam binnen een van de drie Nederlandse brandwondencentra, hebben hun kennis en ervaring samengebracht in het handboek Brandwondenzorg.

De zorg van patiënten met brandwonden is hoogcomplex en betreft vaak de zorg voor mensen uit kwetsbare groepen. De patiëntenpopulatie in de gezondheidszorg verandert, zo ook in de brandwondenzorg. We zien steeds meer ouderen en meer patiënten met chronische ziekten, multimorbiditeit, delier, communicatieproblemen of functieverlies. Zij krijgen te maken met pijn, littekens en psychische gevolgen.

Hoe men al deze zorgproblemen kan aanpakken is in dit handboek te lezen. Het doel van de zorg voor patiënten met brandwonden is deze zorgproblemen te voorkomen, vroeg te signaleren en/of te behandelen. Met als doel om de gevolgen van brandwonden voor het dagelijks functioneren zoveel mogelijk te beperken.

Het belang van een multidisciplinaire benadering kan niet genoeg benadrukt worden. Het boek is geschreven door alle leden van de multidisciplinaire teams (vaak hebben zij schrijfteams gevormd met afgevaardigden van elk brandwondencentrum). Dit handboek is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met de zorg voor patiënten met brandwonden.

Ga naar het handboek Brandwondenzorg