Emergency Management of Severe Burns

De Nederlandse Brandwonden Stichting organiseert in samenwerking met het Ministerie van Defensie en medewerkers van de drie Nederlandse brandwondencentra de intensieve cursus EMSB. Tijdens deze intensieve ééndaagse training leren artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen hoe zij ernstige brandwondenpatiënten volgens protocol opvangen en behandelen.

Klik hier voor meer informatie over de cursus Emergency Management of Severe Burns

Opleiding Brandwondenverpleegkunde

Brandwondenverpleging is een vak apart. Meer dan op welke afdeling dan ook, krijgen verpleegkundigen te maken met patiënten met hoog-complexe en levensbedreigende situaties. Aanvullende specialistische scholing is dan ook niet alleen wenselijk maar ook zeer noodzakelijk.

In 2008 ontwikkelden de drie Nederlandse Brandwondencentra (Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam en Martini Ziekenhuis Groningen) met ondersteuning van de Nederlandse Brandwonden Stichting de opleiding brandwondenverpleegkunde (OBV) ‘nieuwe stijl’. Een gespecialiseerde en geaccrediteerde vervolgopleiding van 16 maanden, volledig op maat voor gediplomeerd verpleegkundigen werkzaam in één van de drie brandwondencentra.

De eindtermen van de OBV zijn inhoudelijk gebaseerd op het ‘Beroepsdeelprofiel van de gespecialiseerde verpleegkundige brandwondenzorg’. Hierin zijn onder andere de competenties vastgelegd waaraan een brandwondenverpleegkundige moet voldoen. Meer informatie over de opleiding vindt u in de studiegids. Voor aanvullende informatie kunnen studenten en werkbegeleiders contact opnemen met een praktijkopleider uit het brandwondencentrum. Aanmeldingen voor de OBV lopen via het hoofd van de afdeling waar de student/werkbegeleider een aanstelling heeft.

Klik hier voor meer informatie over de Opleiding Brandwondenverpleegkundige (OBV)