Emergency Management of Severe Burns

De Nederlandse Brandwonden Stichting organiseert in samenwerking met het Ministerie van Defensie en medewerkers van de drie Nederlandse brandwondencentra de intensieve cursus EMSB. Tijdens deze intensieve ééndaagse training leren artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen hoe zij ernstige brandwondenpatiënten volgens protocol opvangen en behandelen.

Patiënten met ernstige brandwonden worden in Nederland vrijwel altijd eerst naar het dichtstbijzijnde algemene ziekenhuis gebracht. Daar vindt dan de acute behandeling plaats. Indien nodig volgt verwijzing naar één van de drie brandwondencentra (Groningen, Beverwijk of Rotterdam). Het is van het grootste belang dat artsen en verpleegkundigen die zich met de primaire opvang van traumapatiënten bezighouden, opgeleid worden in de opvang van brandwondenpatiënten. Dit geldt ook voor artsen werkzaam in rampgebieden of in geïsoleerde omstandigheden. Tijdens de cursus ‘Emergency Management of Severe Burns’ (EMSB) leren artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen hoe patiënten met ernstige brandwonden volgens de ABCDE-methode opgevangen en behandeld moeten worden.

Klik hier voor meer informatie over de cursus Emergency Management of Severe Burns

Opleiding Brandwondenverpleegkunde

Brandwondenverpleging is een vak apart. Meer dan op welke afdeling dan ook, krijgen verpleegkundigen te maken met volwassenen en kinderen in veelal hoog-complexe en levensbedreigende situaties. Aanvullende specialistische scholing is daarom niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk, want brandwondenverpleegkundigen zijn de basis om de best mogelijke zorg aan patiënten met ernstige brandwonden te bieden.

De Nederlandse Brandwonden Stichting organiseert sinds 2008 in samenwerking met medewerkers van de drie Nederlandse brandwondencentra de specialistische Opleiding Brandwondenverpleegkunde (OBV). Sinds 2021 is de OBV erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO) en geaccrediteerd als CZO Flex level opleiding binnen het acute cluster.

Klik hier voor meer informatie over de Opleiding Brandwondenverpleegkundige (OBV)