Emergency Management of Severe Burns

De Nederlandse Brandwonden Stichting organiseert in samenwerking met het Ministerie van Defensie en medewerkers van de drie Nederlandse brandwondencentra de intensieve cursus EMSB. Tijdens deze intensieve ééndaagse training leren artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen hoe zij ernstige brandwondenpatiënten volgens protocol opvangen en behandelen.

Klik hier voor meer informatie over de cursus Emergency Management of Severe Burns

Opleiding Brandwondenverpleegkunde

Brandwondenverpleging is een vak apart. Meer dan op welke afdeling dan ook, krijgen verpleegkundigen te maken met volwassenen en kinderen in veelal hoog-complexe en levensbedreigende situaties. Aanvullende specialistische scholing is daarom niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk, want brandwondenverpleegkundigen zijn de basis om de best mogelijke zorg aan patiënten met ernstige brandwonden te bieden.

In 2008 ontwikkelden de drie Nederlandse Brandwondencentra (Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, Maasstad Ziekenhuis Rotterdam en Martini Ziekenhuis Groningen) met ondersteuning van de Nederlandse Brandwonden Stichting de Opleiding Brandwonden Verpleegkunde (OBV). Dit is een gespecialiseerde vervolgopleiding van 16 maanden, volledig op maat voor gediplomeerd verpleegkundigen werkzaam in één van de drie brandwondencentra. De eindtermen van de OBV zijn inhoudelijk gebaseerd op het ‘Beroepsdeelprofiel van de gespecialiseerde verpleegkundige brandwondenzorg’, waarin de competenties zijn vastgelegd waaraan een brandwondenverpleegkundige moet voldoen.

In maart 2021 is de OBV door het College Zorg Opleidingen (CZO) erkend en in november datzelfde jaar geaccrediteerd als CZO Flex level opleiding in het acute cluster. De erkenning voor het praktijkdeel geldt voor alle de drie de brandwondencentra: Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam; Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk en Martini Ziekenhuis, Groningen. Het theoriedeel, dat gezamenlijk ontwikkeld werd, valt onder beheer van de Martini Academie, het opleidingsinstituut van het Martini Ziekenhuis. Zowel het theoretische als praktijkdeel van de verpleegkundige opleiding zijn getoetst aan de strenge landelijke, door het CZO gestelde opleidingseisen. De erkenning onderstreept de onderwijskwaliteit van de OBV als specialistische zorgopleiding.

Meer informatie over de opleiding vindt u via onderstaande link. Voor aanvullende informatie kunnen studenten en werkbegeleiders contact opnemen met het secretariaat OBV via secretariaatobv@brandwondenstichting.nl.

Klik hier voor meer informatie over de Opleiding Brandwondenverpleegkundige (OBV)