Emergency Management of Severe Burns

De Nederlandse Brandwonden Stichting organiseert in samenwerking met het Ministerie van Defensie en medewerkers van de drie Nederlandse brandwondencentra de intensieve cursus EMSB. Tijdens deze intensieve ééndaagse training leren artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen hoe zij ernstige brandwondenpatiënten volgens protocol opvangen en behandelen.

Klik hier voor meer informatie over de cursus Emergency Management of Severe Burns

Opleiding Brandwondenverpleegkunde

Brandwondenverpleging is een vak apart. Meer dan op welke afdeling dan ook, krijgen verpleegkundigen te maken met volwassenen en kinderen in veelal hoog-complexe en levensbedreigende situaties. Aanvullende specialistische scholing is daarom niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk, want brandwondenverpleegkundigen zijn de basis om de best mogelijke zorg aan patiënten met ernstige brandwonden te bieden. De Nederlandse Brandwonden Stichting organiseert sinds 2008 in samenwerking met medewerkers van de drie Nederlandse brandwondencentra de specialistische Opleiding Brandwondenverpleegkunde (OBV).  Sinds 2021 is de OBV erkend door het College Zorg Opleidingen (CZO) en geaccrediteerd als CZO Flex level opleiding binnen het acute cluster.

Klik hier voor meer informatie over de Opleiding Brandwondenverpleegkundige (OBV)