Informatie aan deelnemer

Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst. Wanneer een cursus volgeboekt is, sluiten we zo snel mogelijk de inschrijving. Nadat wij jouw aanmelding hebben ontvangen, krijg je van ons een bevestiging via e-mail. Meer informatie over deze cursus staat op de website en in de folder.

Na uw inschrijving en toekenning van een cursusplaats ontvang je twee maanden voor aanvang van de cursus de factuur. Je dient deze uiterlijk vier weken voor de start van de cursus te betalen door het cursusgeld over te maken op de rekening van de Nederlandse Brandwonden Stichting (NL93RABO0388013222) onder vermelding van je naam en het factuurnummer.

Annulering van deelname:

Indien je je aanmeldt via het inschrijfformulier of via e-mail, heb je 14 dagen bedenktijd en kan je de cursus kosteloos annuleren. Mocht je onverwachts verhinderd zijn, dan vragen wij jou om ons hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Na overleg kan je worden ingeschreven voor een volgende datum.

Annuleringskosten:

  • Bij bericht van verhindering tot vier weken voor de cursusdatum worden de cursuskosten gerestitueerd binnen 14 dagen.
  • Bij bericht van verhindering vier tot twee weken voor de cursusdatum wordt de helft van de betaalde cursuskosten gerestitueerd binnen 14 dagen.
  • Bij bericht van verhindering vanaf twee weken voor de cursusdatum kan geen restitutie van betaalde cursuskosten meer plaatsvinden.
  • Indien je de reader wilt houden, wordt daarvoor €25,- door ons ingehouden op eventuele restitutie.

Annulering door de Nederlandse Brandwonden Stichting

Cursussen gaan alleen door wanneer er voldoende deelnemers zijn. Bij onvoldoende deelname – uitsluitend te onzer beoordeling – kunnen wij bepalen dat de cursus niet doorgaat. In dat geval ontvangt de deelnemer uiterlijk zes weken voor aanvang van de cursus bericht.

In het geval van overmacht waardoor de Nederlandse Brandwonden Stichting niet in staat is haar verplichtingen na te komen kan de cursus worden verplaatst en/of geannuleerd. In het geval van wijziging of annulering zal de cursist zo spoedig mogelijk telefonisch, per e-mail of per brief in kennis worden gesteld en het reeds betaalde cursusgeld worden terugbetaald.

Privacybescherming

Bij inschrijving van deze cursus, stemt u ermee in dat uw gegevens kunnen worden ingezet voor communicatie voor onderwijsdoeleinden en voor het aanmaken van een account op ons cursusplatform www.emsb-online.nl.

Gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming aan derden doorgegeven