Overplaatsing

Bij overplaatsing van een patiënt naar een brandwondencentrum is het heel erg belangrijk dat u de volgende maatregelen treft:

  1. Waarborgen ademhaling: vrije luchtweg en zuurstoftoediening circulatie
  2. Stabiliseren: intraveneuze toegangen en vochttoediening
  3. Controle op urineproductie: blaaskatheter
  4. Pijnstilling: intraveneuze toediening
  5. Wonden steriel afdekken: metalline of steriele doeken
  6. Controle maagdarmkanaal: maagsonde bij uitgebreide verbranding
  7. Tetanusprofylaxe: conform landelijk protocol
  8. Overleg met brandwondencentrum: wijze van transport, tijdstip vertrek eerste opvang gedocumenteerd: documentatie meesturen

Bij een verbranding aan de nek, hals en hoofd moet het slachtoffer zittend vervoerd worden.

Voor de overplaatsing van een brandwondenslachtoffer, kunnen onderstaande overplaatsingsformulier worden gebruikt: