De eerste opvang en zorg voor patiënten met brandwonden vindt grotendeels plaats buiten de brandwondencentra. Deze eerste opvang en zorg moet in de praktijk per ziekenhuis gelijkwaardig zijn. Daarvoor zijn richtlijnen opgesteld.

De richtlijn ‘Eerste opvang van brandwondenpatiënten in de acute fase (1ste 24 uur) van verbranding en verwijzing naar een brandwondencentrum’ is ontwikkeld door zorgprofessionals uit verschillende beroepsgroepen en organisaties, in samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting. De richtlijn is inmiddels herzien en sinds oktober 2020 beschikbaar.
Download de richtlijn ‘Eerste opvang van brandwondenpatiënten in de acute fase (1ste 24 uur) van verbranding en verwijzing naar een brandwondencentrum’

Download de stroomschema’s behorende bij de richtlijn over eerste opvang van brandwondenpatiënten

Op initiatief van Brandwondenzorg Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde is de richtlijn ‘Zorg voor patiënten met brandwonden’ ontwikkeld. De richtlijn geeft aanbevelingen voor de zorg voor patiënten met brandwonden na de eerste acute fase, van de behandeling tot en met de nazorg.
Download de richtlijn ‘Zorg voor patiënten met brandwonden’

Download de stroomschema’s behorende bij de richtlijn over zorg voor patiënten met brandwonden