Verwijzingscriteria

Goede behandeling van brandwonden vereist specifieke kennis en middelen binnen een goed ingewerkt team: dit is het geval in een brandwondencentrum. Nederland telt er drie: in Groningen (Martini Ziekenhuis), Beverwijk (Rode Kruis Ziekenhuis) en Rotterdam (Maasstad Ziekenhuis).

Hieronder staat een opsomming voor indicaties voor het verwijzen van patiënten met brandwonden. Maar in principe kunnen alle patiënten, ook degenen die niet voldoen aan de verwijzingscriteria, worden doorverwezen. Bovendien kunnen alle patiënten voor een consultatie worden aangeboden.

Criteria voor verwijzing naar een brandwondencentrum:

 • Brandwonden > 10% van het lichaamsoppervlak
 • Brandwonden > 5% van het lichaamsoppervlak bij kinderen
 • Derdegraads brandwonden > 5% van het lichaamsoppervlak
 • Brandwonden over functionele gebieden (gelaat, handen, genitalia, gewrichten)
 • Circulaire brandwonden aan hals, thorax en ledematen
 • Brandwonden gecombineerd met een inhalatietrauma of ander begeleidend letsel
 • Brandwonden ten gevolge van een ongeval met elektriciteit
 • Chemische verbrandingen
 • Brandwonden bij slachtoffers met een preëxistente ziekte
 • Brandwonden bij kinderen en bejaarden
 • Bij twijfel aan de vermelde ongevalstoedracht