De Nederlandse Brandwonden Stichting hanteert in haar onderzoeksbeleid het principe om het gebruik van proefdiermodellen niet te financieren

Wie wij zijn? Wij zijn de mensen van de Nederlandse Brandwonden Stichting en het brandwonden-onderzoeksinstituut (VSBN). Wij zijn de artsen, verpleegkundigen en honderden andere professionals uit de brandwondenzorg. En allemaal willen we dat dierproeven niet meer nodig zouden zijn.

Wij werken er hard aan om brandwonden voorkomen en mensen met brandwonden de allerbeste zorg en nazorg geven. Om brandwondenpatiënten na hun ongeluk een optimale kwaliteit van leven te bieden, zoeken we naar oplossingen om littekenvorming bij brandwonden tegen te gaan. En laten we nieuwe operatietechnieken of behandelingen om contracties en jeuk te verminderen onderzoeken. Om die redenen investeert de Nederlandse Brandwonden Stichting in wetenschappelijk onderzoek.

Beleid wetenschappelijke kwaliteit
De Nederlandse Brandwonden Stichting zet wetenschappelijk onderzoek in om haar ambities te verwezenlijken:
– In de Nederlandse brandwondenzorg is uitmuntende behandeling en zorg aan patiënten met brandwonden beschikbaar, gericht op een snel en zo volledig mogelijk herstel.
– De Nederlandse brandwondenzorg kent een gedegen wetenschappelijke basis gericht op het borgen en verbeteren van de kwaliteit van de brandwondenpreventie, de kwaliteit van zorg aan patiënten en het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden.

Het Wetenschappelijk Onderzoek moet praktisch, effectief en relevant zijn voor de brandwondenzorg en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Projectvoorstellen worden om die reden getoetst door externe referenten (experts in het veld), door een panel van ervaringsdeskundigen (mensen met brandwonden of hun naasten), door de Wetenschappelijke Advies Commissie en door de Brandwondenacademie (experts vanuit de brandwondencentra). Door middel van deze diverse invalshoeken wordt geborgd dat de beste onderzoeksprojecten worden geselecteerd.

De kwaliteit van het onderzoek wordt onder andere getoetst op het gebruik van het meest relevante methode of ‘model’. Daarbij is het streven naar de meet- en testmethoden die de mens het beste benaderen. Het uitgangspunt is dat het beste model ‘de mens’ is (humaan meetmodel). De ontwikkeling van nieuwe behandelingen of medicijnen die worden onderzocht in een humaan meetmodel hebben meer kans op een effectieve toepassing in de praktijk. Innovatief onderzoek, dat grensverleggend en baanbrekend is, maakt gebruik van de nieuwste technieken, op basis van mensen en menselijke cellen. Voorbeelden van nieuwe onderzoeksmethoden zijn het kweken van huid uit huidcellen (uit weggesneden huid tijdens operaties) of maken gebruik van menselijke stamcellen of organen-op-een-chip. De Nederlandse Brandwonden Stichting investeert doorlopend in het (door)ontwikkelen van deze humane meetmethoden.

De Nederlandse Brandwonden Stichting hanteert in haar onderzoeksbeleid het principe om het gebruik van proefdiermodellen niet te financieren. Humane meetmodellen (modellen gebaseerd op humaan weefsel of de mens als model) hebben de voorkeur, vanwege het feit dat deze de beste wetenschappelijke- en de meest relevante methode zijn. Echter, er zijn nog niet voldoende humane modellen om alle nieuwe behandelingen op een veilige manier en volgens geldende wet- en regelgeving naar de patiënt te brengen. De Nederlandse Brandwonden Stichting investeert daarom in de (door)ontwikkeling van  humane meetmethoden, om daarmee de hoogste kwaliteit onderzoek te kunnen borgen en ervoor te zorgen dat in de nabije toekomst geen proefdieronderzoek nodig is om nieuwe behandelingen voor mensen met brandwonden te ontwikkelen.

Daarnaast zetten medewerkers van de Nederlandse Brandwonden Stichting zich actief in voor de transitie naar proefdiervrije innovaties. Vanuit wetenschappelijke en ethische betrokkenheid wordt actief gekozen voor deelname aan de activiteiten om de ambitie om Nederland als toekomstig wereldleider van proefdiervrije innovaties vorm te geven.

Meer informatie:
https://www.ncadierproevenbeleid.nl/documenten/rapport/2016/12/15/ncad-advies-transitie-naar-proefdiervrij-onderzoek

https://www.transitieproefdiervrijeinnovatie.nl/

https://www.tpihelpathon.nl/