Brandwondenacademie: projecten die leiden tot uitmuntende brandwondenzorg

Om doelmatig toe te werken naar borging van kwalitatief hoogstaande brandwondenzorg in Nederland is de verbinding gemaakt tussen dedicated professionals binnen een gestructureerd open netwerk: De Brandwondenacademie. Vanuit het motto ‘samen werken, kennis delen, innoveren en implementeren’ wordt door middel van het (laten) uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het inzetten en uitvoeren van specifieke afgebakende projecten ernaar gestreefd om:

 • preventie van brandwondenletsel te bevorderen;
 • slachtoffers met brandwonden adequaat op te (laten)vangen en te verwijzen;
 • uitmuntende behandeling en verzorging voor patiënten met brandwonden te bevorderen;
 • mensen met de gevolgen van een brandwondenongeval op het hoogst mogelijke kwalitatieve niveau te laten re-integreren in hun eigen leefomgeving.

Momenteel zijn er structureel 11 deelnemers aan het platform verbonden vanuit de drie brandwondencentra, de Vereniging van Samenwerkende Brandwondencentra in Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting. De deelnemers bekleden actief functies in nationale en internationale wetenschappelijke verenigingen.

Deelnemers

 • prof. Esther Middelkoop – Hoogleraar Huidregeneratie en Wondgenezing, directeur wetenschappelijk onderzoek Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra in Nederland.
  Taakveld: Richtlijnontwikkeling, Wetenschappelijk Onderzoek.
 • Dr. Sonja Scholten – Brandwondenarts Brandwondencentrum Groningen
  Taakveld: Opleidingen
 • Annebeth de Vries – Kinder- en brandwondenchirurg, hoofd Kinderbrandwondencentrum Beverwijk
  Taakveld: Preventie
 • dr. Carine van Schie – Coördinator Wetenschappelijk Onderzoek en hoofd afdeling Preventie, Zorg en Kwaliteit van Leven, Nederlandse Brandwonden Stichting.
  Taakveld: Richtlijnontwikkeling, Wetenschappelijk Onderzoek, Patiëntenparticipatie, Fellowshipcommissie.
 • dr. Kees van der Vlies – Traumachirurg, klinisch epidemioloog, medisch manager Brandwondencentrum Rotterdam
  Taakveld: Nationaal Protocol Grootschalige Brandwondenincidenten, Acute brandwondenzorg, Opleiding (EMSB), Fellowshipcommissie, Internationaal netwerk EBA
 • prof. Paul van Zuijlen – Hoogleraar Brandwondengeneeskunde, plastisch Chirurg, directeur Brandwondencentrum Beverwijk.
  Taakveld: Brandwondengeneeskunde, Kwaliteit van Leven, Fellowshipcommissie, Opleiding (Leerboek Brandwondenzorg, EMSB) Netwerk Huidtherapie, Internationaal netwerk ISBI.
 • dr. Gerard Beerthuizen – Algemeen Chirurg, intensivist, medisch en organisatorisch hoofd Brandwondencentrum Groningen
  Taakveld: Fellowshipcommissie, voorzitter project Visitatie, voorzitter project Richtlijn behandeling brandwonden buiten brandwondencentra, Internationaal netwerk EBA.
 • prof. Roelf Breederveld – Bijzonder hoogleraar Acute Brandwondengeneeskunde, traumachirurg Brandwondencentrum Beverwijk (<2016)
  Taakveld: Wetenschappelijk onderzoek brandwondengeneeskunde, Internationale opleiding, Opleiding (EMSB).
 • dr. Jan Dokter – Brandwondenarts, medisch coördinator Brandwondencentrum Rotterdam
  Taakveld: Epidemiologie, Brandwondenzorg, Opleidingen (EMSB), Fellowshipcommissie.
 • dr. Frits Groenevelt – Adviseur Raad van Toezicht Nederlandse Brandwonden Stichting, voorheen plastisch chirurg Brandwondencentrum Beverwijk (<2008)
  Taakveld: Bijzondere leerstoelen
 • drs. Dave Mackie – Anesthesioloog, intensivist Brandwondencentrum Beverwijk (<2014)
  Taakveld: Intensive care, Positiebepaling, Internationalisering
 • Rob Baardse – Directeur Nederlandse Brandwonden Stichting
  Taakveld: Procesvoorzitter, Positiebepaling, Strategie, Communicatie, Facilitering.

Overzicht resultaten Brandwondenacademie

1. Nationaal Protocol Grootschalige Brandwondenincidenten, 2011
2. Cursus Emergency Management of Severe Burns, doorlopend
3. Bijzondere Leerstoel Brandwondengeneeskunde, 2010
4. Bijzondere Leerstoel Acute Brandwondengeneeskunde, 2011
5. Opleiding Brandwondenverpleegkunde, 2009
6. Richtlijn Eerste Opvang en Verwijzing, 2015
7. Richtlijn behandeling brandwonden buiten de brandwondencentra (in ontwikkeling)
8. Europese Visitatie, 2016
9. Online Leerboek brandwondenzorg een multidisciplinaire benadering, 2015
10. Fellowship brandwondenzorg, 2014/2015/2016
11. Proces Relevantieoordeel Wetenschappelijk Onderzoek, 2015/2016/2017
12. Vertegenwoordiging Internationale Verenigingen
13. Positiebepaling Brandwondenzorg Nederland, 2015

Naast deze projecten is er stelselmatig aandacht voor ondersteuning van projecten en initiatieven als POSAS.org, deelname aan het Wondplatform, deelname aan NZA werkgroepen, overleg met het Zorginstituut Nederland en overleg over de inzet van Nederlandse expertise aan internationale opleiding gekoppeld aan wetenschappelijke congressen (ECTES, EBA, ISBI).