Epidemiologie, registratie en economische studies

Het doel van het programma ‘Epidemiologie, registratie en economische evaluatie’ is drievoudig:

  1. Vergroten van kennis over de epidemiologie van brandwonden in het algemeen en vaststellen van risicogroepen;
  2. Registreren in en verder ontwikkelen van de Nederlandse Brandwonden Registratie R3, het gezamenlijke registratie systeem van de drie brandwondencentra;
  3. Ontwikkelen van methodes voor economische evaluatie in brandwondenzorg en vergroten van kennis over kosten en kosten-effectiviteit van verschillende behandelingen in de brandwondenzorg.

Voor de epidemiologie van brandwonden en het identificeren van risicogroepen worden diverse bronnen gebruikt. De Nederlandse Brandwonden Registratie R3, met gegevens over de in de brandwondencentra opgenomen patiënten is een belangrijke bron van informatie. Ook wordt informatie gebruikt uit andere bestaande registraties, zoals van de Nivel Zorgregistraties (over de inzet van de huisarts), het Letsel informatie System (SEH), en de Nederlandse Traumaregistratie. Daarnaast worden nieuwe onderzoeken opgezet en uitgevoerd om specifieke groepen beter in beeld te krijgen, bijvoorbeeld de ziektelast bij mensen meer dan vijf jaar na brandwonden..

De Nederlandse Brandwonden Registratie R3 bestaat in 2019 10 jaar. Doelstellingen van de Nederlandse Brandwonden Registratie R3 zijn het verzamelen van gegevens om de kwaliteit van preventie en zorg te onderzoeken en te verbeteren, het terugkoppelen van informatie over specifieke patiëntengroepen of letsels aan de kliniek en het leveren van informatie voor onderzoeksvragen en informatie voor beleidsvorming. De registratie omvat alle patiënten met een klinische opname in een van de drie brandwondencentra. Het betreft zowel patiënten met brandwonden of ander huidletsel in de acute fase en patiënten voor reconstructie na brandwonden. Van deze patiënten wordt informatie over de patiënt, het letsel, de behandeling en de uitkomst vastgelegd. Aanpassing en uitbreiding van de registratie gebeurt in nauw overleg met de clinici, onderzoekers en informatici zodat het systeem up-to-date blijft met de ontwikkelingen in de brandwondenzorg en de ICT.

De onderzoekslijn ‘Economische evaluatie van de brandwondenzorg’ richt zich op de ontwikkeling van methoden voor economische evaluatie van de brandwondenzorg en op het vergroten van kennis over de kosten en kosteneffectiviteit van de brandwondenzorg. De kosten van de specialistische brandwondenzorg worden in kaart gebracht. Ook wordt de kosteneffectiviteit van specifieke onderdelen geëvalueerd. Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan de economische evaluatie van de brandwondenzorg wereldwijd en daarmee aan een optimale inzet van schaarse middelen in de brandwondenzorg.