Onderzoek in de brandwondencentra

Het doel van klinisch onderzoek is het vergroten van kennis en het evalueren van effecten van bestaande en nieuwe therapieën bij patiënten met brandwonden. Dit teneinde het eindresultaat en de kwaliteit van de behandeling van mensen met brandwonden te verbeteren. Het onderzoek is onderverdeeld in de volgend onderzoekslijnen:

– Ontwikkeling en evaluatie van behandelmethodes;
– Ontwikkeling en evaluatie van instrumenten voor uitkomstbepaling en diagnose.

Klinische trials worden zo mogelijk in de drie centra gerandomiseerd uitgevoerd. Hierdoor zijn benodigde patiënten aantallen haalbaar, en het bevordert de implementatie van onderzoeksresultaten. De meeste trials zijn behalve multicentre ook multidisciplinair: er zijn vaak één of meerdere andere onderzoeksprogramma’s bij betrokken.

Aangezien de gezondheidszorg en behandeling bepaald worden door de analyse van relevante uitkomsten, zowel klinisch als maatschappelijk, is het meten van uitkomsten belangrijk. De beschikking hebben over betrouwbare en valide meetinstrumenten is daarom noodzakelijk. Het ontwikkelen en evalueren van instrumenten voor diagnose en uitkomstbepaling is dan ook een belangrijk element van dit programma. Om de uitkomsten goed te beschrijven wordt gebruik gemaakt van het raamwerk van de International Classification of Functioning, disabilities and health (ICF), van de World Health Organisation.

Een paar voorbeelden van lopende projecten zijn: Meek verus Mesh, groei en ontwikkeling, NWDI, Denovoskin (samenwerking met Cutiss) en POSAS 3.0.