Overzicht van lopende onderzoeksprojecten

Samen met professionals, onderzoekers en patiënten uit de brandwondenzorg wordt er bepaald welke onderwerpen de prioriteit krijgen om onderzocht te worden. Elk jaar toetsen we nieuwe onderzoeksaanvragen die bijdragen aan het voorkomen van brandwonden en het verbeteren van de (na)zorg van mensen met brandwonden. Momenteel tellen we zo’n 30 lopende onderzoeksprojecten.

Infectie

Het grootste gevaar bij brandwonden zijn infecties. Je huid biedt tenslotte bescherming tegen invloeden van buitenaf, zoals schadelijke bacteriën. Maar als die bescherming op veel plaatsen kapot is, kunnen bacteriën gemakkelijk het lichaam binnendringen. Projecten gericht op het voorkomen en bestrijden van infecties:

Wondgenezing/Littekenvorming (preklinisch en in-vitro modellen)

Door inzicht te krijgen in de processen die leiden tot wondgenezing en littekenvorming kunnen nieuwe
behandelmethoden ontwikkeld worden waardoor littekenvorming verminderd of
eventueel voorkomen kan worden. Projecten die zich hier op richten:

Wondgenezing/behandeling

Projecten ter verbetering van de wondgenezing en behandeling van patiënten met brandwonden:

Littekenbehandeling/reconstructies

Nadat mensen met brandwonden uit het ziekenhuis worden ontslagen, begint de grote uitdaging: leven met littekens. Soms zijn deze littekens heel dik, rood en bobbelig (hypertrofisch). En dat is niet fijn. Veel brandwondenonderzoek is er daarom op gericht littekens te verbeteren of te voorkomen.

Revalidatie & functioneren

Bewegingsbeperkingen in gewrichten zijn belangrijke problemen die veelvuldig voorkomen na brandwonden. De beperking zit niet in het gewricht zelf, maar in een tekort aan huid. Het behoud of herstel van de gewrichtsfunctie is dus een belangrijk doel bij de revalidatie van brandwondenpatiënten. Onderzoeken gericht op patiënten in staat te stellen om zo goed mogelijk te revalideren.

Psychologie

Hoewel de meerderheid van de mensen met brandwonden in staat is een bevredigende kwaliteit van leven te bereiken na een brandwondenongeval, is er een groep patiënten die dit niveau niet haalt. Dit kan betekenen dat sommige gezondheidsgerelateerde problemen over het hoofd worden gezien.

Overig

Brandwondenonderzoek is zeer uitlopend, in de categorie overig wordt onderzoek benoemd die niet onder de bovenstaande categorieën vallen.