Na een diepe verbranding is het aangezicht vaak onherstelbaar beschadigd. Tissue engineering van autoloog kraakbeen kan daarom een doorbraak betekenen.