Nieuwe behandelmethoden ontwikkelen

Het doel van preklinisch onderzoek is het verkrijgen van kennis om nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen voor de verbetering van wondgenezing en het voorkomen van littekenvorming. Vervolgens kunnen deze behandelmethoden getoetst worden op hun effect. Hiervoor zijn een aantal onderzoeksgebieden gedefinieerd:

  • Regulatie van de ontstekingsreactie
  • Modulatie van littekenvorming
  • Ontwikkeling van huidsubstituten
  • Voorkomen en behandelen van wondinfecties

Regulatie van de ontstekingsreactie
Een hevige reactie bij brandwondenletsel kan leiden tot aanhoudende ontsteking en een verslechterde werking van het afweersysteem. Deze systemisch en lokale ontstekingsreactie bij brandwondpatiënten is inmiddels in kaart gebracht. In een nieuw project (22.106, een vervolg van 17.108) gaan we deze dysregulatie van de immuunrespons nader onderzoeken. Dit doen we door het gedrag en fenotype van ontstekingscellen in brandwonden beter in kaart te brengen. Vervolgens bootsen we de (verstoorde) immuun response na met in vitro huidmodellen. Hiervoor gebruiken we full skin equivalents waar ontstekingscellen aan toegevoegd worden.

Modulatie van littekenvorming
Om nieuwe behandelmethoden te kunnen ontwikkelen doet de VSBN fundamenteel onderzoek naar de cellulaire en moleculaire mechanismen van wondgenezing en littekenvorming. In een groot Europees project (SkinTERM, ITN 955722) onderzoeken we bijvoorbeeld de rol van de extracellulaire matrix (het bindweefsel in de huid) bij littekenvorming. Hiervoor maken we een zo compleet mogelijk overzicht van de genen en eiwitten die betrokken zijn bij het in vitro maken van gezond of litteken bindweefsel.

Ontwikkeling van huidsubstituten
Inzicht in het genezingsproces is van belang bij het maken van optimale huidvervangers. Een van onze projecten richt zich op het vervaardigen van huidequivalenten waarvan de kwaliteit (op cellulair en moleculair niveau) vergelijkbaar is met normale huid en die dezelfde eigenschappen bezitten als de normale huid.
Momenteel zijn er een aantal ‘tissue engineered’ huidsubstituten commercieel beschikbaar. Hoewel deze materialen de genezing kunnen verbeteren zijn ze nog niet in staat om de verloren huid te regenereren. Toepassing van huidsubstituten met daarin cellen zou hierin verbetering kunnen brengen. Om afstoting van de substituten tegen te gaan wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van autologe cellen (van de patiënt zelf).
Een belangrijk verbeterpunt is onder andere de afwezigheid van haar, talgklieren en zweetklieren, nadat de wond gesloten is. We testen daarom samen met het Hair Science Institute in Amsterdam of haarfollikels gebruikt kunnen worden om huidsubstituten met haren te maken (PPS21.01).

Voorkomen en behandelen van wondinfecties
Bacteriële infecties kunnen zeer nadelig zijn voor de genezing van brandwondpatiënten. Daarnaast worden de mogelijkheden om bacteriën met antibiotica te bestrijden (door toename van antibiotica resistentie) steeds beperkter. Onderzoek naar alternatieve behandeling, zonder antibiotica, hebben dan ook hoge prioriteit. Door gebruik te maken van wondmodellen, kunnen nieuwe innovaties worden getest op hun werkzaamheid en veiligheid. De afgelopen jaren zijn er allerhande middelden getest op hun effect op bacterie infecties en wondgenezing in brandwond modellen. Bijvoorbeeld L-Mesitran honing zalf, koud gas plasma en antimicrobiële peptides.
Kolonisatie met micro-organismen, met name Staphylococcus aureus, is een veelvoorkomend probleem bij patiënten met grote brandwonden ondanks de hoge zorgstandaard. Uit voorgaand werk blijkt dat de interactie tussen S. aureus en de mens erg complex is. Wij onderzoeken samen met Willem van Wamel van het Erasmus MC in Rotterdam welke bacteriële én menselijke factoren van belang zijn voor kolonisatie van brandwonden. Mogelijk levert dit aanknopingspunten op om bacteriële problemen te voorspellen of beter te behandelen (22.105).