Translationeel onderzoek

Er gebeurt nog te weinig translationeel onderzoek; onderzoek dat na testen in het lab direct toegepast kan worden in de praktijk bij patiënten. Dat willen we graag stimuleren. Zo kan kennis uit wetenschappelijk onderzoek sneller leiden tot concrete verbeteringen voor patiënten. Deze conclusie van ZonMw (organisatie die gezondheidsonderzoek en zorginnovatie d.m.v. subsidies financiert en stimuleert) gaf de doorslag voor een samenwerking met de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF). En deze krachtenbundeling heeft ook positief uitgepakt voor brandwondenonderzoek. Via een gezamenlijke subsidieronde van ZonMW en SGF in 2014 en 2016 zijn twee translationele onderzoeksprojecten gefinancierd (project 14.200 – Plasma nieuwe antibiotica bij geïnfecteerde brandwonden? en project 16.200 – Nieuwe tissue-engineerd celgezaaide huidsubstituten: een open, prospectieve, multicenter, fase 1/2 studie naar veiligheid en effectiviteit). Deze projecten zijn voor 50% gefinancierd door ZonMw en voor 50% door de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Wat is translationeel onderzoek?

Bij translationeel onderzoek worden nieuwe innovatieve behandelingen en/of diagnostica na uitgebreide tests in het laboratorium voor het eerst op mensen getest.

Waarom is er een extra stimulans voor translationeel onderzoek nodig?

Er vindt relatief weinig translationeel onderzoek plaats. Daardoor blijft er mogelijk een schat aan kansrijke nieuwe behandelingsmethoden die onvoldoende de praktijk bereiken.

Waarom zijn ZonMw en SGF een samenwerking gestart?

Gezondheidsfondsen zoals de Nederlandse Brandwonden Stichting hebben lang niet altijd genoeg geld en/of mogelijkheden om translationele onderzoeken te financieren en/of te begeleiden. Doordat ZonMw en SGF de krachten te bundelen, ontstaan die financiële mogelijkheden en slagkracht voor de gezondheidsfondsen wel. Deze samenwerking maakt het mogelijk om elkaar bij translationeel onderzoek te begeleiden en van elkaar te leren.

Wat is het doel van de samenwerking?

Het doel van het programma Translationeel Onderzoek van ZonMw en SGF is om de overgang van preklinisch (lab)onderzoek naar klinisch onderzoek versnellen. Eenvoudig gezegd: de weg van onderzoek in het lab naar onderzoek bij patiënten moet sneller verlopen.