Dierproeven: ook wij doen ze liever niet

Wie wij zijn? Wij zijn de mensen van de Nederlandse Brandwonden Stichting en het brandwonden-onderzoeksinstituut (VSBN). Wij zijn de artsen, verpleegkundigen en honderden andere professionals uit de brandwondenzorg. En allemaal willen we dat dierproeven niet meer nodig zouden zijn.

Wij werken er hard aan om brandwonden voorkomen en mensen met brandwonden de allerbeste zorg en nazorg geven. Om brandwondenpatiënten na hun ongeluk een optimale kwaliteit van leven te bieden, zoeken we naar oplossingen om littekenvorming bij brandwonden tegen te gaan. En laten we nieuwe operatietechnieken of behandelingen om contracties en jeuk te verminderen onderzoeken. Om die reden investeert bijvoorbeeld de Brandwonden Stichting in wetenschappelijk onderzoek. En bij wetenschappelijk onderzoek is het soms verplicht om dierproeven uit te voeren.

Enkel bij gebrek aan alternatieven

Binnen de brandwondenzorg zijn wij tegen onnodig gebruik van proefdieren. Het gebruik ervan wordt alleen geaccepteerd als er geen geschikte alternatieven zijn. Van het totaalbedrag dat de Brandwonden Stichting de afgelopen vijf jaar in wetenschappelijk onderzoek investeerde, is 1,3% besteed aan de inzet van proefdieren. Deze onderzoeken beschikken allemaal over een goedkeuring van de overheid en de Dier Experimenten Commissie (DEC). Zonder deze goedkeuring mag je als onderzoeker geen proefdier-gebonden onderzoek doen.

Waarom zijn dierproeven soms nodig?

 Als een nieuwe behandeling in een brandwondencentrum op patiënten wordt toegepast, is er in het voorafgaande onderzoek aan een aantal voorwaarden voldaan. Zo moet een nieuwe behandeling bewezen effectief zijn en een meerwaarde hebben ten opzichte van de huidige behandeling. Daarnaast moet de behandeling veilig zijn voor de patiënt. Dat betekent dat er tijdens én na de behandeling geen ernstige bijwerkingen mogen optreden. Om de veiligheid van een nieuwe behandeling voor patiënten te garanderen, is het een verplichting vanuit de overheid dat de nieuwe behandeling eerst op dieren is getest.

Er zijn alternatieven!

Binnen Brandwondenzorg Nederland moedigen wij elkaar aan om zoveel mogelijk alternatieven voor proefdieren te gebruiken. Zo investeerden we bijvoorbeeld in een studie waarbij in het laboratorium stukjes huid gekweekt worden waarin vervolgens een brandwond wordt gemaakt. Met dit huidmodel is het mogelijk om de wondgenezing of infecties in brandwonden te bestuderen zonder daarvoor een dier te hoeven gebruiken. Ook kan dit huidmodel gebruikt worden voor het testen van farmaceutische middelen en cosmetica. In 2010 is deze studie[1] tijdens de Biotechnische dagen beloond met de prijs voor het beste wetenschappelijke artikel.

[1] Vlig M, Coolen NA, Schouten KCWM, Middelkoop E, Ulrich MMW. Ontwikkeling van een in vitro-brandwondmodel. Biotechniek (2009) 48(6): 217-227

U mag altijd meer weten!

Wilt u meer informatie over dierproeven? Op www.informatiedierproeven.nl leest u meer over hoe proefdieren leven en de wettelijke verplichting rondom dierproeven. De Nederlandse Brandwonden Stichting is lid van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF). Samen met de 19 andere leden van SGF hebben we een standpunt over de inzet van dierproeven geformuleerd.