Dierproeven: ook wij doen ze liever niet

Wie wij zijn? Wij zijn de mensen van de Nederlandse Brandwonden Stichting en het brandwonden-onderzoeksinstituut (VSBN). Wij zijn de artsen, verpleegkundigen en honderden andere professionals uit de brandwondenzorg. En allemaal willen we dat dierproeven niet meer nodig zouden zijn.

Wij werken er hard aan om brandwonden voorkomen en mensen met brandwonden de allerbeste zorg en nazorg geven. Om brandwondenpatiënten na hun ongeluk een optimale kwaliteit van leven te bieden, zoeken we naar oplossingen om littekenvorming bij brandwonden tegen te gaan. En laten we nieuwe operatietechnieken of behandelingen om contracties en jeuk te verminderen onderzoeken. Om die redenen investeert de Nederlandse Brandwonden Stichting in wetenschappelijk onderzoek.

Beleid wetenschappelijke kwaliteit
De Nederlandse Brandwonden Stichting zet wetenschappelijk onderzoek in om brandwonden te voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum te beperken.

Werkwijze
Het wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd moet hoogst relevant zijn voor de brandwondenzorg en voldoen aan de hoogst mogelijke kwaliteit. De projectvoorstellen worden getoetst door experts in het veld en vanuit de brandwondencentra, een panel van ervaringsdeskundigen en de wetenschappelijke adviescommissie. Met deze verschillende invalshoeken borgen we dat de beste en meest relevante projecten worden geselecteerd.

Proefdieronderzoek nee! tenzij…
Wij gaan uit van het principe om het gebruik van proefdieren niet toe te staan. Humane meetmodellen (modellen gebaseerd op humaan weefsel of de mens als model) krijgen in alle voorkomende gevallen de voorkeur vanwege het feit dat deze de beste wetenschappelijke en relevante methode zijn. Echter, er zijn onvoldoende humane modellen beschikbaar om alle nieuwe behandelingen op een veilige manier en volgens de in Nederland geldende wet- en regelgeving op mensen toe te passen. Onder strenge voorwaarden wordt in die specifieke gevallen het gebruik van proefdieren toegestaan.

Omdat wij vinden dat we dit probleem moeten oplossen, investeren we in de (door)ontwikkeling van humane meetmethoden, om daarmee kwalitatief het best mogelijke onderzoek te kunnen bereiken én dat in de toekomst zo min mogelijk proefdieronderzoek nodig is om nieuwe behandelingen voor mensen met brandwonden te ontwikkelen en in te zetten in de brandwondencentra.

Daarnaast zetten wij ons actief in voor de transitie naar proefdiervrije innovatie. Samen met andere organisaties strijden we ervoor dat proefdieronderzoek zoveel mogelijk uitgesloten wordt in het onderzoek naar nieuwe behandelmethoden. Hierbij werken we actief samen met andere organisaties:

www.proefdiervrij.nl

https://www.ncadierproevenbeleid.nl/documenten/rapport/2016/12/15/ncad-advies-transitie-naar-proefdiervrij-onderzoek (NCad advies Transitie naar proefdiervrij onderzoek)

https://www.parlementairemonitor.nl/ (Adviesrapport: ‘In transitie! Nederland internationaal toonaangevend in proefdiervrije innovaties’)

https://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Vervangen_verminderen_en_verfijnen_van_dierproeven/ (Agenda proefdiervrije innovaties in het regulatoire veld)