Toegekende onderzoeken en pilotstudies

Onderstaand vindt u rapportageformulieren en overige informatie betreffende reeds toegekende projectsubsidies en pilotstudies.

Verleningsaanvragen en eindrapportages worden twee keer per jaar door de Wetenschappelijke Advies Commissie van de Brandwonden Stichting beoordeeld. Rapportages ingediend voor:

  • 1 april 2021: terugkoppeling/besluit directie Nederlandse Brandwonden Stichting medio juli 2021
  • 1 september 2021: terugkoppeling/besluit directie Nederlandse Brandwonden Stichting medio december 2021