Vanaf heden worden de gezamenlijke projecten in de drie Nederlandse brandwondencentra (Groningen, Beverwijk & Rotterdam) samengebracht onder de Alliantie Brandwondenzorg Nederland. Deze Alliantie bestaat uit acht organisaties, waaronder de drie brandwondencentra en de Nederlandse Brandwonden Stichting, die intensief samenwerken om brandwonden te voorkomen en de behandeling van en zorg voor patiënten met brandwonden verder te optimaliseren.

Nieuwe aanpak
De alliantie Brandwondenzorg Nederland is gestart in 2017.  Dit onder andere om richtlijnen en opleidingen te ontwikkelen. Vanaf heden kiezen de organisaties om de Alliantie Brandwondenzorg Nederland verder te organiseren. De drie brandwondencentra, de onderzoeksorganisatie VSBN en de Brandwonden Stichting nemen hierin deel. Met deze aanpak staat dezelfde missie centraal: brandwonden voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken. Dit wordt bereikt door projecten uit te voeren vanuit drie stuurgroepen: Onderzoek, Opleiding en Zorginnovatie.

Organisatie
De organisatie is overzichtelijk. De bestuurders van het Martini Ziekenhuis, het Rode Kruis Ziekenhuis, het Maasstad Ziekenhuis en de Nederlandse Brandwonden Stichting kozen een Dagelijkse Leiding. Deze groep neemt de verantwoordelijkheid op en pakt de leiding over de stuurgroepen Onderzoek, Opleiding en Zorginnovatie. Deze Dagelijkse Leiding bestaat uit Margriet van Baar (onderzoek), Eelke Bosma (opleiding), Kees van der Vlies (zorginnovatie), Baran Dagtekin (vertegenwoordiger managers van de drie brandwondencentra), Carine van Schie (vertegenwoordiger Brandwonden Stichting) en Paul van Zuijlen (voorzitter).

Stuurgroepen: Onderzoek, Opleiding en Zorginnovatie
De stuurgroepen, waarin alle professionals werk op het gebied van onderzoek, opleiding en zorginnovatie uitvoeren, stellen zelf prioriteiten, maken eigen keuzes en stellen beleid hierover vast. Dit leggen zij ter goedkeuring voor aan de Dagelijkse Leiding. Zij nemen de verantwoordelijk om dit beleid te toetsen aan bijvoorbeeld haalbaarheid en uitvoerbaarheid en goed te keuren op basis van in- en extern advies.

print