Zorg aan brandwondenpatiënten

Ieder jaar maken gemiddeld 900 personen een ernstig brandwondenongeval mee waarna zij opgenomen worden in één van de drie Nederlandse brandwondencentra in Beverwijk, Rotterdam of Groningen. Zij bieden de juiste specialistische behandeling en zorg aan patiënten met brandwonden, gericht op een snel en zo volledig mogelijk herstel. Rond de 5.000 personen worden jaarlijks op de Spoedeisende Eerste Hulp behandeld na brandwondenletsel. En 92.000 personen bezoeken de huisarts na het oplopen van een brandwond.

Speciale brandwondencentra

Na de Verenigde Staten werd in de jaren ’70 ook in Nederland de zorg aan patiënten met brandwonden gecentraliseerd door het oprichten van een speciaal brandwondencentrum in Groningen, Beverwijk en Rotterdam. Speciale multidisciplinaire zorg aan patiënten met ernstige brandwonden, wetenschappelijk onderzoek om behandeling te ontwikkelen en aandacht voor deze speciale patiëntengroep was in Nederland tot die tijd nog niet beschikbaar. Sinds deze aanpak, gericht op de kwaliteit van zorg, is de overlevingskans van patiënten met ernstige brandwonden sterk gestegen. De Nederlandse brandwondencentra zijn gedefinieerd als een purpose-built locatie waar de zorg is gebaseerd op drie pijlers:

1. Specifieke kennis en vaardigheden om brandwondpatiënten te behandelen is aanwezig
2. Multidisciplinaire behandeling vanuit één team
3. Zorg vindt plaats in een speciaal brandwondencentrum

De Nederlandse brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam hebben op alle drie de locaties speciale voorzieningen om zowel volwassen als kinderen  met ernstige brandwonden optimaal te behandelen vanaf de opname tot het moment van ontslag. Deze (kinder)brandwondencentra en de Nederlandse Brandwonden Stichting werken binnen Brandwondenzorg Nederland intensief samen om brandwonden te voorkomen en de behandeling en zorg aan patiënten met brandwonden verder te optimaliseren.

Wat komt er kijken bij een opname in het brandwondencentrum?

Bij een ziekenhuisopname na een brandwondenongeval krijgen niet enkel de brandwonden aandacht. Bij een ernstige verbranding worden alle organen van het lichaam extra belast. Brandwonden scheiden namelijk stoffen af die in de bloedsomloop komen en iemand ziek kunnen maken.

Tijdens een brandwondenongeval kan ook ander letsel zijn opgelopen. Meestal gaat dit om een beschadiging van de luchtwegen door rook, giftige gassen of hitte. Dit letsel kan levensbedreigend zijn en krijgt bij binnenkomst in een brandwonden­centrum daarom altijd als eerste de aandacht.

Multidisciplinair brandwondenteam

Een multidisciplinaire aanpak in een brandwondencentrum leidt tot een beter herstel, betere verwerking van het trauma, het beperken van een posttraumatisch stress syndroom, en tot acceptatie en resocialisatie. Het multidisciplinair brandwondenteam dat dagelijks overleg voert, bestaat uit de disciplines die samen de noodzakelijke zorg bij (uitgebreide) brandwonden kunnen bieden.

Ieder brandwondencentrum beschikt over medisch specialisten, brandwondenartsen en verpleegkundigen. Om het centrum goed te laten functioneren beschikken de ziekenhuis over alle specialismen die elkaar gemakkelijk en snel kunnen vinden. Met andere woorden: er zijn in de brandwondencentra korte lijnen. Specialisten, zoals intensivisten, kinderartsen, psychiaters en microbiologen vormen een vast onderdeel van het behandelteam. Ook de psycholoog, (nazorg)verpleegkundige, maatschappelijk werker, pastor, diëtist en pedagogisch medewerker maken hier deel van uit. Daarnaast spelen fysio- en ergotherapeuten een belangrijke rol.