Zorg aan brandwondenpatiënten

Jaarlijks worden er gemiddeld 10.000 personen op een Spoedeisende Eerste Hulpafdeling van een ziekenhuis behandeld na een brandwondenongeval. 1.800 patiënten met brandwonden worden opgenomen in een ziekenhuis. Bij ruim 900 patiënten zijn de brandwonden zo ernstig dat opname in één van de Nederlandse brandwondencentra noodzakelijk is. Zij bieden de juiste behandeling en zorg aan patiënten met ernstige brandwonden, gericht op een snel en zo volledig mogelijk herstel.

40 jaar Brandwondenzorg

Mensen met brandwonden bedanken de medewerkers van het Brandwondencentrum voor de geweldige zorg die ze er mochten ontvangen in de afgelopen 40 jaar. Met dank aan de Vereniging van Mensen met Brandwonden.

Wat komt er kijken bij een ziekenhuisopname?

Bij een ziekenhuisopname na een brandwondenongeval krijgt niet enkel de brandwond alle aandacht. Bij een ernstige verbranding worden alle organen van het lichaam extra belast. Brandwonden scheiden namelijk stoffen af die in de bloedsomloop komen en iemand ziek kunnen maken.

Tijdens een brandwondenongeval kan ook ander letsel zijn opgelopen. Meestal gaat dit om een beschadiging van de luchtwegen door rook, giftige gassen of hitte. Dit letsel kan levensbedreigend zijn en krijgt bij binnenkomst in een brandwonden­centrum daarom altijd als eerste de aandacht.

Speciale brandwondencentra

Na de Verenigde Staten werd in de jaren ’70 ook in Nederland de zorg aan patiënten met brandwonden gecentraliseerd door het oprichten van een speciaal brandwondencentrum in Groningen, Beverwijk en Rotterdam. Speciale multidisciplinaire zorg aan patiënten met ernstige brandwonden, wetenschappelijk onderzoek om behandeling te ontwikkelen en aandacht voor deze speciale patiëntengroep was in Nederland tot die tijd nog niet beschikbaar. Sinds deze aanpak, gericht op de kwaliteit van zorg, is de overlevingskans van patiënten met ernstige brandwonden sterk gestegen. De Nederlandse brandwondencentra zijn gedefinieerd als een purpose-built locatie waar de zorg is gebaseerd op drie pijlers:

1. Specifieke kennis en vaardigheden om brandwondpatiënten te behandelen
2. Multidisciplinaire behandeling vanuit één team
3. Aangepaste bouwkundige faciliteiten: een brandwondencentrum

Het uitgangspunt is de beschikbaarheid van geïntegreerde, gespecialiseerde zorg voor zowel kinderen als volwassen patiënten vanaf de opname tot het moment van ontslag.

Multidisciplinair brandwondenteam

Een multidisciplinaire aanpak in een brandwondencentrum leidt tot een beter herstel, betere verwerking van het trauma, het beperken van een posttraumatisch stress syndroom, en tot acceptatie en resocialisatie. Het multidisciplinair brandwondenteam dat dagelijks overleg voert, bestaat uit de disciplines die samen de noodzakelijke zorg bij (uitgebreide) brandwonden kunnen bieden.

Ieder brandwondencentrum beschikt over medisch specialisten, brandwondenartsen en verpleegkundigen. Om het centrum goed te laten functioneren beschikken de ziekenhuis over alle specialismen die elkaar gemakkelijk en snel kunnen vinden. Met andere woorden: er zijn in de brandwondencentra korte lijnen. Specialisten, zoals intensivisten, kinderartsen, psychiaters en microbiologen vormen een vast onderdeel van het behandelteam. Ook de psycholoog, (nazorg)verpleegkundige, maatschappelijk werker, pastor, diëtist en pedagogisch medewerker maken hier deel van uit. Daarnaast spelen fysio- en ergotherapeuten een belangrijke rol.