Voorkom brand, maak uw huis veilig!

Met 15 woningbranden per dag in Nederland, is de kans op een woningbrand 1 op 1.300. Nederland kent jaarlijks gemiddeld zo’n 6.000 woningbranden met jaarlijks gemiddeld 600 gewonden. Ruim de helft van het aantal brandwondenslachtoffers die opgenomen worden in de ziekenhuizen hebben een ongeval meegemaakt met vuur of vlammen. Daarnaast is het inademen van rook een grote oorzaak van gewonden en doden.

De Brandwondenzorg Nederland zet zich via de Nederlandse Brandwonden Stichting samen met haar partners in om het aantal doden en gewonden door branden te verminderen. Wij richten ons op de onderwerpen waar de meeste winst bij te behalen is:

Voorkomen van woningbranden

Wij helpen mensen om hun huis brandveilig te maken en wijzen hen op mogelijkheden voor ‘brandveilig leven’.

Snelle brandmelding

Wij zetten ons in zodat er binnenkort in iedere woning in Nederland een werkende rookmelder aanwezig is.

Voorkomen dat de brand uitbreidt

Wij stimuleren kennis en ervaring om de juiste blusmiddelen op de juiste wijze te gebruiken. Wij zetten ons actief in om het meubilair en de woninginventaris meer brandvertragend te laten fabriceren.

Veilig vluchten

Wij stimuleren kennis en ervaring zodat mensen tijdig de bluspoging staken en zichzelf en hun gezin/naasten in veiligheid brengen volgens een vooraf afgesproken vluchtplan.

Veel bereikt, maar we zijn er nog niet!

Mede door de inzet van onze gezamenlijke campagnes is Nederland brandveiliger geworden. Zo daalt het aantal branden en gewonden en is er groeiend besef om brandveilig te leven. Het aantal werkende rookmelders is door wetgeving en bewustwording de laatste jaren sterk gestegen.

Maar rookmelders zijn enkel een effectief instrument om slachtoffers en schade te voorkomen als mensen adequaat reageren op het alarm van de rookmelder. Ongeveer 70% van alle Nederlanders heeft nog geen vluchtplan besproken met huisgenoten of gezinsleden. Terwijl rookmelders, blusdekens en een goed vluchtplan het verschil maken tussen leven en dood.