Voorkom brand, maak uw huis veilig!

Nederland kent jaarlijks gemiddeld zo’n 6.000 woningbranden met jaarlijks gemiddeld 600 gewonden. Ruim de helft van het aantal brandwondenslachtoffers die opgenomen worden in de ziekenhuizen hebben een ongeval meegemaakt met vuur of vlammen. Daarnaast is het inademen van rook een grote oorzaak van gewonden en doden. Twee op de drie woningbranden ontstaan door menselijk handelen.

Brandwondenzorg Nederland zet zich via de Nederlandse Brandwonden Stichting samen met haar partners in om het aantal doden en gewonden door brand te verminderen. Wij richten ons hierbij op de volgende onderwerpen:

Voorkomen van woningbranden

Wij geven mensen handige tips en tools om hun huis brandveilig te maken.

Snelle brandmelding

Onderzoek wijst uit dat je meer kans hebt om brand te overleven met een werkende rookmelder in huis. Daarom streven wij naar 100% rookmelderdichtheid in Nederland.

Voorkomen dat de brand uitbreidt

Wij stimuleren kennis en ervaring om blusmiddelen op de juiste wijze te gebruiken. Wij zetten ons actief in om meubels en andere woninginventaris meer brandvertragend te laten fabriceren.

Veilig vluchten

Wij informeren mensen over hoe zij moeten handelen en vluchten ten tijden van brand. Bijvoorbeeld door het maken van een vluchtplan.

Veel bereikt, maar we zijn er nog niet!

Mede door de inzet van onze gezamenlijke campagnes is Nederland brandveiliger geworden. Zo daalt het aantal branden en gewonden en is er groeiend besef om brandveilig te leven. Het aantal werkende rookmelders is door wetgeving en bewustwording de laatste jaren sterk gestegen.

Maar rookmelders zijn enkel een effectief instrument om slachtoffers en schade te voorkomen als mensen adequaat reageren op het alarm van de rookmelder. Ongeveer 70% van alle Nederlanders heeft nog geen vluchtplan besproken met huisgenoten of gezinsleden. Terwijl rookmelders en een goed vluchtplan het verschil maken tussen leven en dood. Nog voldoende werk aan de winkel dus! Hieronder een overzicht van onze belangrijkste projecten om Nederland brandveiliger te maken: