Ken de oorzaken van brandwonden

Een brandwondenongeval gebeurt door een samenloop van omstandigheden. U of uw kind is op het verkeerde moment op de verkeerde plaats, bij verkeerde omstandigheden en doet, vaak onbewust, een verkeerde handeling. Met ernstige brandwonden als gevolg. U kunt brandwonden voorkomen door onveilige omstandigheden te (her)kennen en te vermijden.

Verbranding

Wond

Oorzaak

Voorbeeld fout gedrag

Zonverbranding Ontstekingsreactie van de huid Stralingswarmte Te lang zonnen
Hete vloeistofverbranding Blaar of een zeer pijnlijke wond Contact heet water, thee of koffie Theedrinken met kind op schoot
Contactverbranding Blaar of een zeer pijnlijke wond Aanraken van een heet voorwerp Aanraken strijkbout
Vuur/vlamverbranding (Diepe) wonden Direct contact met vuur Spiritus op de bbq
Verbranding door elektriciteit (Diepe) wonden Direct contact met elektra Doe het zelven
Chemische verbranding (Diepe) wonden Inwerking van een chemische stof Schoonmaken