Wie zijn wij?

De Nederlandse brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam hebben op alle drie de locaties speciale voorzieningen om zowel volwassenen als kinderen met ernstige brandwonden optimaal te behandelen. Deze (kinder)brandwondencentra en de Nederlandse Brandwonden Stichting werken binnen Brandwondenzorg Nederland intensief samen om brandwonden te voorkomen en de behandeling van en zorg voor patiënten met brandwonden verder te optimaliseren. Door intensieve samenwerking op het gebied van opleiding en wetenschappelijk onderzoek is hoge kwaliteit van zorg aan patiënten met brandwonden beschikbaar.

Brandwondenzorg Nederland kiest voor het verlenen van haar zorg vanuit deze drie regionale brandwondencentra. Zo is het tevens mogelijk om steun te bieden aan landelijke en regionale preventie-initiatieven en activiteiten die gericht zijn op het verhogen van de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden in hun eigen leefomgeving. Overstijgend wordt deze aanpak begeleid vanuit het wetenschappelijke onderzoeksinstituut (VSBN) die wordt gefaciliteerd door de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Acht organisaties werken samen aan de Brandwondenzorg in Nederland

 • Brandwondencentrum Groningen (Martiniziekenhuis)
  Het Martini Ziekenhuis is één van de drie brandwondencentra in Nederland en het centrum voor Noord- en Oost-Nederland. Dit brandwondencentrum verzorgt de acute opvang van patiënten met brandwonden in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland.
 • Brandwondencentrum Beverwijk (Rode Kruis Ziekenhuis)
  Brandwondencentrum Beverwijk is onderdeel van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Het is één van de drie brandwondencentra in Nederland en verzorgt de acute opvang van patiënten met brandwonden, met name uit Midden en Noord-Nederland.
 • Brandwondencentrum Rotterdam (Maasstad Ziekenhuis)
  In het Brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis worden patiënten met brandwonden en andere huidaandoeningen behandeld, met name uit de zuidelijke helft en Zuidoost-Nederland.
 • Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra in Nederland
  De Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland is een non-profit organisatie die zich richt op het stimuleren van de samenwerking tussen de drie Nederlandse Brandwondencentra in Nederland (Beverwijk, Groningen, Rotterdam) door middel van onderzoek, educatie en training. Dit maakt de VSBN tot kenniscentrum op het gebied van brandwondenzorg en brandwondenonderzoek.
 • Vereniging van Mensen met Brandwonden
  De Vereniging van Mensen met Brandwonden heeft zich ten doel gesteld volwassenen, kinderen, familieleden en relaties te begeleiden en te adviseren na het ontslag uit het ziekenhuis, opdat zij zoveel mogelijk het ‘normale’ leven weer kunnen hervatten.
 • Stichting Kind en Brandwond
  Stichting Kind en Brandwond vult de behandeling van kinderen met brandwonden aan. Er is bijvoorbeeld speciaal oefenspelmateriaal voor hen ontwikkeld en door middel van video kan onder andere een verbandwisseling aan de ouders worden uitgelegd. Voor patiënten die langere of kortere tijd ontslagen zijn uit het ziekenhuis worden door de stichting speciale vakantiekampen georganiseerd.
 • Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg
  De Nederlandse Vereniging voor Brandwondenzorg heeft als doel het contact te bevorderen van hen die zijn betrokken bij de bestudering en behandeling van patienten met brandwonden door middel van: het organiseren van vergaderingen, publicaties, het onderhouden van contacten met verwante verenigingen in binnen- en buitenland.
 • Nederlandse Brandwonden Stichting
  De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed als gevolg van brandwonden tot een minimum beperken. Met als doelstellingen: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren van de kwaliteit van brandwondenzorg en het bevorderen van de kwaliteit van leven van mensen met brandwonden.