Contactpersoon

Zoekt u herkenning, informatie of gewoon een luisterend oor? Neem dan contact op met de Vereniging van Mensen met Brandwonden (VMB). De contactpersonen bij de Vereniging hebben allen ervaring met brandwonden en helpen u graag bij al uw vragen. Stuur een mail met uw telefoonnummer naar info@mensenmetbrandwonden.nl. Er neemt zo spoedig mogelijk iemand contact met u op.

Psychologennetwerk

Er bestaat een netwerk van psychologen die ruime ervaring hebben met de behandeling van mensen met brandwonden. Bent u op zoek naar een psycholoog uit dit netwerk? Bel dan met uw nazorgverpleegkundige of met de Brandwondeninformatielijn 0900 044 00 44 .

Juridische hulp

Na een brandwondenongeval komt veel op u af. Terwijl u fysiek en geestelijk bezig bent te herstellen, komen vragen over welke rechten u heeft en waar u terecht kunt voor advies al snel aan de orde.
Caroline Vermaase, van Vermaase Advocatenkantoor, is als juridisch adviseur aan de Vereniging van Mensen met Brandwonden verbonden. Leden van de Vereniging kunnen haar gratis bellen voor een eerste advies. Het onderwerp is ingewikkeld, maar het is belangrijk dat u tijdig deskundig advies inschakelt.

 • Waarom is contact met een juridisch adviseur belangrijk?

  Het is van groot belang dat de juiste en relevantie informatie zo vroeg mogelijk bij de verzekeraar komt en dat de verzekeraar geen ruimte krijgt voor eigen interpretatie. Wanneer precies contact moet worden gelegd, hangt af van de situatie. Soms moet dat snel als er bijvoorbeeld sprake is van inkomensschade van het slachtoffer. Ook kan het zo zijn dat de verzekeraar van de tegenpartij kort na het ongeval contact met het slachtoffer opneemt, waardoor u in direct contact komt met deze verzekeraar. Het advies luidt dan om direct contact te zoeken met een letselschade-advocaat. Maak daarbij zo mogelijk gebruik van uw rechtsbijstandsverzekering of leg contact met het juridische loket van de gemeente.

  Als u slachtoffer bent van een brandwondenongeval, dan zegt de wet dat schade die het slachtoffer lijdt, wordt vergoed. De veroorzakende partij zal daartoe aansprakelijk moeten worden gesteld. Letselschade-advocaten proberen deze schade te verhalen op de tegenpartij.

  Een eerste gesprek met een letselschade-advocaat duurt ongeveer een uur en is gratis. Hij of zij kan je vertellen of er kans van slagen is, wat er moet worden onderzocht en wat de kosten van het vervolgtraject zijn. Wij adviseren u om in de eigen omgeving een ASP advocaat (Advocaten van Slachtoffers van Personenschade) te zoeken, omdat die uitsluitend optreden voor slachtoffers en de meeste kennis hebben op dit gebied.

 • Welke kosten worden vergoed?

  Schade die het slachtoffer lijdt door het ongeval wordt vergoed. Dit zijn onder meer medische kosten, reiskosten en ook inkomensschade en zorgkosten. In Nederland wordt ook smartengeld aan het slachtoffer vergoed, zij het dat dit lage bedragen zijn. Een lastig punt is energieverlies als gevolg van het ongeluk, alhoewel dat altijd moeilijk objectief en in geld is uit te drukken. De kosten voor het inschakelen van een letselschade advocaat zijn hoog. Mensen met een laag inkomen kunnen een bijdrage van de overheid krijgen en betalen daarnaast zelf een geringe eigen bijdrage. Als het proces is gewonnen , dan betaalt uiteindelijk de verzekering van de tegenpartij alle door de advocaat gemaakte uren die aan de claim zijn besteed. Omdat de afloop soms moeilijk valt te voorspellen, zullen de meeste advocaten vooraf afspraken maken over hun inspanning en de te maken kosten.

 • Meer informatie

  Voor meer informatie kunt u terecht bij Vermaase Advicatenkantoor, mevrouw C.J. Vermaase, advocaat: telefoonnummer 023 792 00 30 www.vermaaseadvocatenkantoor.nl