Begeleiding terug naar school

Op school vindt een belangrijk deel van de sociale ontwikkeling plaats. Door het omgaan met leeftijdsgenoten doet de leerling de nodige sociale ervaring op. In de groep leert hij samenwerken en voor zichzelf opkomen. Een goede schoolperiode is dan ook de basis voor het kunnen functioneren in de maatschappij.

Wanneer de leerling door een ziekenhuisopname enige tijd niet op school is geweest, heeft hij veel aandacht gekregen, omdat hij zich in een uitzonderingspositie bevond. Nu moet hij weer leren meegaan in het dagelijkse schoolritme. Dit kost best wat inspanning, zeker omdat het al een emotionele tijd is. Houd er rekening mee dat de leerling ‘gewone dagen’ heeft, maar soms ook moe en geïrriteerd kan zijn door weinig slaap, door jeuk, nachtmerries of andere oorzaken. Wanneer iemand een traumatische ervaring heeft meegemaakt, trekt hij zich terug in de bestaande sociale contacten en zoekt geborgenheid. Als de leerling niet voldoende sociaal vaardig is, kan hij ook in een sociaal isolement raken. Het is dan ook belangrijk om de terugkeer in de groep op een juiste wijze te begeleiden en enigszins te sturen.

Andere leerlingen en leerkrachten zijn niet gewend om met brandwonden om te gaan. Het eerste contact op school is daarom sowieso wat onwennig en moeilijk. Wanneer de leerling een gezichts- en/of zichtbare verbranding heeft opgelopen, zal zijn omgeving moeten wennen aan zijn uiterlijk. De leerling voelt dit aan en zal het moeilijk vinden om voor het eerst weer terug naar school te gaan.

Het eerste bezoek aan school is voor zijn gevoel een belangrijke stap waar hij naar uitkijkt, maar ook bang voor kan zijn. Uw steun is belangrijk voor de sociale en psychologische ontwikkeling van de leerling. Hij kan door het ongeval anders reageren dan verwacht. Op zich hoeft dit het functioneren in klassikaal verband niet te verstoren. Geef de klas en de leerling voldoende tijd en ruimte om te wennen.

Goede begeleiding bij terugkeer op school kan veel problemen voorkomen. Dit begint met het voorbereiden van de klas zodat de leerlingen het onderwerp brandwonden besproken hebben en de gevolgen daarvan begrijpen. Misschien wil de leerling liever zelf vertellen wat hem overkomen is. Help hem daarbij, dit is goed voor zijn zelfbeeld en eigenwaarde.

De Nederlandse Brandwonden Stichting heeft speciaal voor leerkrachten een brochure (linkje naar brochure) uitgegeven met achtergrondinformatie over brandwonden en handvatten hoe een leerling die een brandwondenongeval heeft meegemaakt te begeleiden. U vindt hierin onder andere informatie over leerprestaties in relatie tot brandwonden, groepsgedrag en pesten.

Terug naar school project

Bij het wennen op school zijn zowel de leerling, de groep als de ouders betrokken. Om dit totale proces te begeleiden, kunt u ondersteuning vragen aan medewerkers van het brandwondencentrum. Deze speciaal opgeleide medewerkers begeleiden kinderen en jongeren tijdens de terugkeer in de klas.

Brandwondencentrum Groningen, Martiniziekenhuis (050) 524 55 60
Brandwondencentrum Rotterdam, Maasstad Ziekenhuis (010) 291 37 18
Brandwondencentrum Beverwijk, Rode Kruis Ziekenhuis (0251) 26 55 55

Wanneer een leerling niet (meer) in een brandwondencentrum in behandeling is, kunt u voor ondersteuning ook contact opnemen met de Brandwondeninformatielijn 0900 044 00 44.