Het leven gaat door…

Voor partners van mensen met brandwonden is er vaak veel veranderd na het brandwondenongeval. Ook zij hebben te maken met een ontwricht leven, veranderde toekomstverwachtingen, extra zorgtaken en angsten. Zij moeten leren omgaan met een partner die vaak met de nodige ‘lichamelijke

en psychische kleerscheuren’ uit het ziekenhuis terugkeert. Kortom, ook partners van mensen met brandwonden kunnen het hard te verduren hebben en behoefte aan hulp hebben.

Het dagelijkse leven gaat door. Tijdens de ziekenhuisopname moest er gezorgd worden dat thuis alles gewoon doorging. En dat is niet eenvoudig. Zeker in het geval van een gezin komen alle zorgtaken nu op één paar schouders, inclusief de zorg voor de gewonde partner. Ook bepaalde verantwoordelijkheden moeten overgenomen worden. En u kunt vaak geen tijd nemen voor verwerking van het ongeval omdat ‘iemand’ de boel draaiende moet houden. Daarbij komt dat het slachtoffer een groot beroep op de partner doet als steun en toeverlaat. Ook met de eventuele psychische klachten van het slachtoffer zal de partner moeten leren omgaan. Vaak blijven eigen angsten en onzekerheden van de partner uit deze periode dan onbesproken.

Door het ongeval kan de relatie zich voor een langere periode wijzigen en kan de partner die onafhankelijk was, nu afhankelijk zijn geworden. Het aanpassen aan deze situatie is voor beide partijen moeilijk en ingewikkeld. Daardoor moeten de rollen in een relatie soms herbekeken worden.

Ook voor de intimiteit en seksualiteit kan er veel veranderen. De partner zal ook moeten wennen aan het veranderde uiterlijk van de ander. Onder het kopje ‘seksualiteit’ wordt meer aandacht aan deze onderwerpen besteed.

U kunt, als partner, zelf aanwezig geweest zijn bij het ongeval. Daardoor kunt u mogelijk dezelfde problemen krijgen zoals in de andere hoofdstukken beschreven staan. Depressieklachten en posttraumatische stress zijn niet ongewoon voor partners.

Na het ongeval en een lang verblijf in het ziekenhuis komt de dag van de thuiskomst. Door het ongeval is uw partner geconfronteerd met zijn of haar eigen kwetsbaarheid. Dit kan ervoor zorgen dat iemand veranderd is en anders tegen het leven aankijkt. Dit uit zich in gedrag. Bijvoorbeeld het omgaan met het eigen lichaam of in het omgaan met gezinsleden. Praat er met elkaar over om beter te begrijpen en inzicht te krijgen waarom sommige dingen veranderd zijn.

 

  • Praat veel met elkaar.
  • Vertel over uw eigen angsten en zorgen.
  • Neem de tijd voor voldoende ontspanning.
  • Vraag praktische hulp aan mensen om u heen.
  • Wees allereerst een partner, u bent geen hulpverlener.

Waar kunt u terecht voor hulp?

Brandwondeninformatielijn 0900-0440044
De Brandwondeninformatielijn is het aanspreekpunt voor mensen met brandwonden die op zoek zijn naar informatie of hulp. Wanneer u hulp in uw regio zoekt, kunt u contact opnemen met de Brandwondeninformatielijn via telefoonnummer 0900-0440044.

Lotgenotencontact
De patiëntenvereniging ‘Vereniging van Mensen met Brandwonden’ organiseert verschillende soorten lotgenotencontact. Informatie over gespreksgroepen of contactdagen kunt u krijgen via de Brandwondeninformatielijn.