De huid is gevoelig en is daarom belangrijk in het beleven van seksualiteit. Littekens kunnen het seksuele leven beïnvloeden omdat ze het gevoel van de huid kunnen veranderen. En niet onbelangrijk is dat littekens invloed hebben op het lichaamsbeeld en de eigenwaarde.

Problemen met seksualiteit?

Wanneer een persoon niet meer kan genieten van zijn of haar eigen seksualiteit en het beleven daarvan, is er sprake van een probleem. Hij of zij gaat seks of aanraking en intimiteit met de partner vermijden.

Het is niet bekend hoe vaak er seksuele problemen ontstaan na het oplopen van brandwonden. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het intieme karakter van deze problematiek. Zowel mensen met brandwonden als hulpverleners kunnen door verlegenheid dit onderwerp vermijden. Het blijkt echter dat een groot aantal mensen met brandwonden ontevreden is over de beleving van hun seksualiteit.

Door littekens kan uw huid ongevoelig of juist overgevoelig geworden zijn. Het kan zijn dat u daardoor minder geniet van aanrakingen. Lichamelijke beperkingen, maar ook medicijnen kunnen een grote invloed hebben op de seksualiteitsbeleving. De behoefte aan seks kan in een periode van ziekte

en behandeling minder zijn, maar bij vlagen juist ook heel sterk. Aangezien het door de beperkingen niet altijd mogelijk is om aan de seksualiteitsbehoefte tegemoet te komen, kunnen er spanningen en frustraties ontstaan.

Een aantal oorzaken van problemen met seksualiteit na een brandwondenongeval kunnen ontstaan door:

 • Schaamte over het eigen lichaam.
 • Bijwerkingen van medicijnen.
 • Pijn.
 • Lichamelijke beperkingen.
 • De partner die het veranderde lichaam moet leren accepteren.

U kunt het gevoel hebben dat uw partner u niet meer mooi of aantrekkelijk vindt. Deze gevoelens kunnen leiden tot jaloezie en achterdocht. Wanneer u er met uw partner niet uitkomt, dan kan professionele hulp uitkomst bieden.

Het blijkt dat artsen weinig aandacht besteden aan de gevolgen van lichamelijke problemen of handicaps met betrekking tot seksualiteit. Durf vragen over seksualiteit te stellen aan uw behandelend arts.

Een nieuwe relatie

Voor iedereen is het spannend om een nieuwe relatie aan te gaan. Vanaf het eerste contact kan bij u de gedachte spelen dat uw littekens misschien een schrikreactie oproepen. Vanuit deze kwetsbaarheid is het mogelijk dat u intieme contacten vermijdt. Het is heel goed mogelijk dat uw partner deze schrikreactie niet zal hebben. Zeker als u uw partner op uw littekens voorbereidt en hem of haar vertelt hoe kwetsbaar u zich hierin voelt. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat uw partner op u als persoon is ‘gevallen’. U bent meer dan uw littekens!

 • Praat over seksualiteit met uw partner
 • Verzorg uw lichaam liefdevol.
 • Verwaarloos uw uiterlijk niet.
 • Probeer aantrekkelijk te blijven.
 • Weet dat u niet alleen littekens hebt.
 • Bedenk wat er allemaal mooi aan u is.

Omdat praten over seksualiteit moeilijk kan zijn, is het belangrijk om de volgende vragen voor uzelf te beantwoorden. U bent dan goed voorbereid als u naar een hulpverlener gaat.

 • Wat is precies het probleem?
 • Wanneer komt het voor?
 • Is het ooit anders geweest?
 • Wanneer en hoe is het ontstaan?
 • Hoe gaat uw partner hiermee om?
 • Welke andere klachten, medische aandoeningen houden mogelijk verband met het seksueel probleem?
 • Wat denkt u zelf dat er aan de hand is?
 • Wat verwacht u van de hulp?