Patiënten met necrotiserende fasciitis in een brandwondencentrum

Het komt regelmatig voor dat een patiënt met een ernstige vorm van necrotiserende fasciitis wordt opgenomen in een brandwondencentrum. De reden hiervoor is dat deze patiënten dezelfde behandeling en zorg nodig hebben als ernstig verbrande mensen.

Wat is necrotiserende fasciitis?

Necrotiserende fasciitis, ook bekend als de ‘vleesetende bacterie’, is een infectie die zich zeer snel (in de loop van uren tot dagen) verspreidt in de lagen onder de huid. Het is een levensbedreigende aandoening. Onbehandeld zal (bijna) iedereen hieraan overlijden. Necrotiserende fasciitis is de meest voorkomende vorm van de groep genaamd ‘necrotiserende weke delen infecties’. Omdat behandeling voor alle typen grotendeels gelijk is, is de informatie op deze site van toepassing voor alle soorten necrotiserende weke delen infecties.

Necrotiserende fasciitis kan door veel verschillende bacteriën en in zeer zeldzame gevallen door schimmels worden veroorzaakt. De meest voorkomende veroorzaker is de bacterie genaamd Streptococcus Pyogenes, alhoewel meer dan de helft van de gevallen door andere bacteriën wordt veroorzaakt. Deze bacterie, die bij een groot deel van de bevolking standaard op de huid of in de neus- en keelholte aanwezig is, kan in zeldzame gevallen leiden tot een necrotiserende fasciitis.

Symptomen van necrotiserende fasciitis

De necrotiserende fasciitis begint vaak bij een plaatselijke verwonding van de huid, bijvoorbeeld veroorzaakt door het scheren, een muggenbeet of na een operatie. Dit hoeft echter niet. Regelmatig wordt er ook geen wondje gezien bij een necrotiserende fasciitis. In het begin zijn er vaak nog weinig afwijkingen te zien aan de huid. Wel heeft de overgrote meerderheid van de patiënten zeer hevige pijn. Patiënten voelen zich vaak ziek. Later wordt de huid warm en rood en nemen de ziekteverschijnselen toe, vaak met koorts, misselijkheid en diarree. De roodheid breidt zich zeer snel uit en uiteindelijk ontstaan er ook blaren en kan de huid zwart worden. Dit kan in de loop van uren tot dagen gebeuren.

Het is belangrijk dat iemand met de verschijnselen van een necrotiserende fasciitis  zo snel mogelijk medische hulp zoekt, omdat de infectie in het ernstigste geval dodelijk is.

Behandeling van necrotiserende fasciitis

Bij de behandeling van een necrotiserende fasciitis is snelheid van levensbelang. De patiënt moet direct worden opgenomen in het ziekenhuis. Hoe eerder de behandeling start, hoe beter de vooruitzichten. Na het stellen van de diagnose wordt via een infuus antibiotica toegediend in hoge dosering. Om de infectie te stoppen moet het aangetaste weefsel worden verwijderd tijdens een operatie. Meestal zijn er meerdere operaties nodig.

Doordat de patiënt vaak ernstig ziek wordt, kan het zijn dat de verschillende organen ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld middels tijdelijke beademing of dialyse op de Intensive Care afdeling. Wanneer het dode weefsel is verwijderd, blijft een diepe wond over die lijkt op een uitgebreide derdegraads verbranding. Om deze reden worden dergelijke patiënten vaak overgeplaatst naar een brandwondencentrum. In brandwondencentra zijn professionals en faciliteiten aanwezig om de allerbeste zorg te leveren aan iemand met grote wonden als gevolg van deze infectie. Deze wonden worden gesloten met een operatie, zoals een huidtransplantatie.

Het komt vaak voor dat na behandeling in een brandwondencentrum de patiënt tijdelijk naar een revalidatiecentrum gaat. Hier leert hij/zij om te gaan met de gevolgen van de infectie.

Wie loopt risico op necrotiserende fasciitis?

In principe kan iedereen een necrotiserende fasciitis krijgen. Het is vaak een kwestie van pech. Infecties veroorzaakt door de streptococcus pyogenes (vleesetende bacterie) ontstaan net zo vaak bij jonge gezonde mensen, als bij oudere ziekere mensen. Wel zijn er een aantal risicofactoren die de kans vergroten. Bijvoorbeeld diabetes, overgewicht, een verstoord immuunsysteem, leverstoornissen of drugsgebruik.

Necrotiserende fasciitis is gelukkig erg zeldzaam. Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer 400 mensen hiermee te maken. Nadat iemand necrotiserende fasciitis heeft doorgemaakt, is de kans gelijk aan ieder ander om de aandoening opnieuw te krijgen.

Heeft u specifieke vragen over necrotiserende fasciitis of wilt u deelnemen aan het lotgenotencontact, neem dan contact op met de Nederlandse Brandwonden Stichting via (0251) 27 55 55 of [email protected]. Zij verwijzen u door naar de juiste contactpersoon.

Deelnemers gezocht voor focusgroep