De rol van de partner van een brandwondenpatiënt is groter dan gedacht in de mentale verwerking van een trauma. “Het komt regelmatig voor dat de rollen tussen mensen na een ongeval veranderen. De partner wordt tijdelijk mantelzorger en de patiënt kan niet meedraaien in het huishouden. Daarom is het belangrijk om te kijken wat zowel de patiënt als de partner nodig hebben om zo’n trauma goed te verwerken”, stelt Marike Bruinsma, GZ-psycholoog en systeemtherapeut bij het Maasstad Ziekenhuis.

Marike Bruinsma - GZ psycholoog in het Maasstad Ziekenhuis

Een trauma-ongeluk, zoals een brandwondenongeval, heeft vaak grote gevolgen. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de naasten. “Je kunt het zien als een steen die in het water valt en daarmee kringen veroorzaakt’’, legt Bruinsma uit. Aandacht voor de naasten van de patiënt is daarom heel belangrijk. “Juist ook voor de manier waarop ze elkaar kunnen ondersteunen. Als ze elkaar op een verkeerde manier helpen, hoewel dit vaak goed bedoeld is, kan dit leiden tot problemen bij zowel de patiënt als de partner. We zien bijvoorbeeld regelmatig dat de partner zich groot houdt, terwijl dit niet altijd de beste reactie is.”

Angst voor verlies

De bevindingen uit de praktijk van Bruinsma worden ondersteund door onderzoek van Elise Boersma, wetenschapper bij de Vereniging Samenwerkende Brandwondcentra in Nederland. Daaruit bleek dat 1 op de 3 partners van patiënten acute stress symptomen ontwikkelt. Boersma: “Dit hangt vaak samen met de angst om de partner te verliezen. De impact hiervan op de partner is groot. Bovendien maakt de partner zich niet alleen vaak zorgen om de patiënt, maar moet die thuis ook alle ballen in de lucht houden. Dit is erg stressvol.”

De manier waarop een partner een patiënt ondersteunt is van groot belang voor het herstel. Wanneer een partner zich groot houdt en het onderwerp vermijdt, draagt dit niet bij aan het verminderen van de posttraumatische stress symptomen bij de patiënt. ‘’In tegendeel’’, stelt Bruinsma. ‘’In het Brandwondencentrum zien wij vaak dat de partner de patiënt wil steunen in zijn herstel en daarbij zichzelf vergeet. Dit kan zowel bij de patiënt als partner voor problemen zorgen.”

Psychologische ondersteuning van groot belang

Juiste psychologische ondersteuning kan hierin oplossing bieden. In de praktijk ziet Bruinsma dat open communicatie en het niet meer willen ‘sparen’ van elkaar vaak kan helpen. “Alleen is het wel belangrijk dat zowel de partner als patiënt hierbij ondersteund worden.”

De GZ-psycholoog legt uit dat mentale verwerking van het trauma erg belangrijk is. “Het zorgtraject van een brandwondenpatiënt kan lang duren en heeft een grote impact op de kwaliteit van leven. De partner is hierin een belangrijke schakel.” Het komt volgens Bruinsma bijvoorbeeld regelmatig voor dat de rollen tussen mensen na een ongeval veranderen. “De partner wordt tijdelijk mantelzorger, bijvoorbeeld wanneer er thuis wondverzorgingen nodig zijn. Het is belangrijk dat hier aandacht voor is vanuit het ziekenhuis. We kunnen daarvoor handvaten aanleveren en kijken wat zowel de patiënt als de partner nodig hebben om zo’n trauma goed te verwerken. En dat is niet alleen bij een brandwondenongeluk zo, maar bij alle soorten trauma.”

Lees hier meer over het leven met brandwonden. Hier vind je ook achtergrondinformatie over het proces dat een patiënt en hun naasten doormaken een brandwondenongeval, bijvoorbeeld over het omgaan met emoties, somberheid en depressie.

print