Afgerond in  2006

Projectduur: 2 jaar

Projectleider: M.M.W. Ulrich – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

 

Achtergrond

De genezing van diepe huiddefecten, waaronder derdegraads brandwonden, gaat gepaard met de vorming van littekens als gevolg van contractie van de wond en vorming van voor de huid abnormale extracellulaire matrix. Behalve cosmetische bezwaren ondervinden patiënten ook hinder van deze littekens bijvoorbeeld door verminderde mobiliteit van de gewrichten.

Diverse onderzoeksgroepen hebben verschillende dermale substituten gebruikt om de genezing van diepe wonden te verbeteren. Hoewel er verbetering te zien is bij sommige artificiële huidsubstituten is de genezing nog steeds niet optimaal. Wondcontractie en vorming van abnormale collageenstructuren vormen nog steeds een probleem bij de genezing van deze wonden. Dierexperimenten met implantatie van loog behandelde humane kadaver huid (Decellularized dermal skin = Euroderm) in combinatie met split skin graft en (dierlijk) collageen/elastine matrices, hebben aangetoond dat wondcontractie vermindert. In vitro experimenten hebben echter aangetoond dat de vorming van epidermis vertraagt op dit implantaat. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat toediening van fibroblasten aanzienlijk bijdraagt aan de hechting tussen epidermis en dermis.

Methode

In dit onderzoek willen we in Euroderm en een artificiële collageen/elastine matrix (CEM) fibroblasten uit de huid aanbrengen, hierop zullen prolifererende epidermale cellen (keratinocyten) aangebracht worden. In laboratorium omstandigheden zal dit construct bestudeerd worden op specifieke huideigenschappen. In het experimentele varkensmodel zal het effect van dit construct op de wondgenezing bestudeerd worden.

Beknopte samenvatting van de resultaten

Voor de genezing van brandwonden wordt vaak gebruik gemaakt van transplantatie met eigen gezonde huid. Bij grote brandwonden is hieraan vaak een tekort. De transplantaten worden in dat geval opgerekt om toch zoveel mogelijk wond te kunnen bedekken. Helaas gaat dat gepaard met littekenvorming. Gekweekte cellen afkomstig van de patiënt zelf zouden een uitkomst kunnen bieden.

In dit project hebben we een nieuwe methode ontwikkeld om opperhuidcellen te kweken. Bij de oude kweek methoden werd gebruik gemaakt van dierlijke materialen waardoor er mogelijk dierlijke ziekten, zoals BSE, overgebracht kunnen worden. Hierdoor is gebruik voor patiënten vaak niet toegestaan. In de door ons ontwikkelde kweekmethoden zijn deze dierlijke materialen vervangen. Dit jaar (2007) zullen we een klinische studie starten waarbij deze methode toegepast gaat worden voor de behandeling van patiënten met brandwonden. Om het gebruik van stukjes eigen huid helemaal te kunnen vermijden moet niet alleen voor de opperhuid maar ook voor de lederhuid vervangers gezocht worden. De lederhuid bestaat uit een bindweefsel structuur die de huid stevigheid en elasticiteit geeft. We hebben gekeken naar de geschiktheid van bepaalde materialen die tijdelijk structuur aan de nieuw te vormen huid zouden kunnen geven.

Materialen gemaakt van donorhuid bleken niet erg geschikt te zijn omdat er ofwel geen cellen op kunnen groeien of het materiaal voor een verergering van de ontstekingsreactie zorgde. Kunstmatige materialen gemaakt van lederhuid materialen (collageen/elastine) zijn beter geschikt. De architectuur die deze materialen moeten hebben wordt in een ander onderzoek verder bestudeerd.

Belang van het onderzoek voor de behandeling van mensen met brandwonden
De ontwikkelde kweek methode voor keratinocyten gaat nog dit jaar in een klinische studie getest worden. In totaal zullen ca. 50 patiënten in alle drie de brandwondencentra aan het onderzoek gaan deelnemen. Patiënten met uitgebreide brandwonden die behandeld dienen te worden met een gemeshte split skin autograft van ten minste 1:3 zullen een combinatie van deze autograft en de gekweekte keratinocyten als behandeling krijgen. Verwacht wordt dat de wonden sneller dicht zullen zijn en er daardoor minder littekenvorming optreedt.

print