Afgerond in 2012

Projectduur: 4 jaar

Projectleider: Gerrit M.W. Kroesen – Technische Universiteit Eindhoven

Beknopte samenvatting van de resultaten

De bestudering van de effecten van koud plasma op brandwonden heeft in de afgelopen jaren de aftrap gekregen. De resultaten zijn zeer veelbelovend. De experimenten wijzen uit dat plasma-behandeling grote effecten heeft op de proliferatie en groei van cellen. Bacteriesoorten en andere cellen kunnen selectief geremd dan wel gestimuleerd worden in hun groei.

Tot nu toe zijn alle experimenten uitgevoerd op celkweken. Aparte experimenten met elektrische velden (zowel DC als gepulst) hebben uitgewezen dat fibroblast-cellen worden gestimuleerd in hun proliferatie (tot een factor 10), ook bij geringe veldsterktes. De drempelwaarde ligt rond de 100 V/cm, eenzelfde waarde als die in een woonhuis te vinden is dicht bij een stopcontact. Aangezien een plasma altijd vergezeld gaat van elektrische velden, bestaat er een perspectief op synergie: de combinatie van plasma-op-maat en elektrische-velden-op-maat kan er voor zorgen dat bepaalde types cellen (b.v. bacteriën) bestreden worden terwijl andere celtypes (fibroblasten en andere cellen die een rol spelen bij wondgenezing) gestimuleerd worden.

Experimenten met wondmodellen (een kras op een celcultuur) geven aan dat de proliferatie van de cellen een voorkeursrichting heeft: als het elektrisch veld in de richting van de kras staat groeit deze sneller dicht dan wanneer het veld loodrecht op de kras staat. Ook een plasmabehandeling laat zo’n kras sneller dichtgroeien. DNA schade treedt alleen op als de cellen uitdrogen, of wanneer de plasmabehandeling zeer intensief gemaakt wordt.

print