Afgerond in 2012

Projectduur: 2 1/2 jaar

Projectleider: F.B. Niessen – VUmc

Beknopte samenvatting van de reultaten

Littekenhypertrofie kan zowel voor forse functionele als cosmetische klachten zorgen bij brandwondpatienten. Om achter de oorzaak van de overmatige littekenvorming te komen werd onderzoek gedaan bij littekens na open hart operaties. Dit model werd gekozen, omdat het goed te standaardiseren is en er veel littekenhypertrofie optreedt in het gebied voor het borstbeen.

Twee studies werden gedaan. In een groep van 44 patienten en een groep van 120 patienten. In de eerste groep werden in de tijd biopsieen van de littekens afgenomen van twee weken tot 12 maanden na de operatie. Het bleek dat de omstandigheden die er zijn tijdens de ingreep van invloed zijn op het littekenresultaat na twaalf maanden. Ook werd duidelijk in deze studie dat er meer bloedvaten gevormd worden in de hypertrofische littekens en dat deze minder makkelijk remodelleren. Daarnaast bleek dat er meer macrofagen in hypertrofische littekens aanwezig zijn ten opzichte van normale littekens. Om de gevonden verschillen in hoeveelheid ontstekingseiwitten in de wond tussen deze littekens te begrijpen hebben we meer onderzoek nodig.

In de tweede studie werden stukjes huid afgenomen aan het begin en aan het einde van de ingreep en werden de patienten teruggezien tot een jaar na de operatie. 45% van de patienten ontwikkelde littkenhypertrofie. Het type hart-long machine dat werd gebruikt tijdens de operatie had geen invloed op dit percentage. De ontwikkeling van littekenhypertrofie lijkt wel geassocieerd te zijn met significant meer kans op objectieve angina pectoris klachten. Een andere belangrijke vondst was dat uit de gecombineerde gegevens bleek dat bij patienten die statines gebruikten significant minder littekenhypertrofie optrad. Op dit moment worden de huidstukjes, het drainvocht en het afgenomen bloed onderzocht op vroegimmunologische processen om te kunnen voorspellen wie er littekenhypertrofie gaan maken. Het vroeg ingrijpen in deze processen met behulp van medicijnen zou littekehypertrofie mogelijk kunnen verminderen.

print