Afgerond in 2014

Projectduur:  3 jaar

Projectleider: F. Wagener – Radboud Universitair Medisch Centrum

Achtergrond

Wanneer de ontstekingsfase tijdens wondgenezing te lang aanblijft kan dat leiden tot ernstige fibrosevorming en littekenformatie. We hebben binnen dit project gekeken naar verschillende celbeschermende mechanismes die hiertegen mogelijk zouden kunnen beschermen. Macrofagen zijn cellen die in staat zijn onstekingen te bevorderen of te remmen. Niemand weet precies hoe ze daar opdracht toe krijgen. Samen met de Radstake groep uit Utrecht vonden we dat de macrofagen die het vroege wondgebied binnen komen ontstekingen bevorderen, waardoor ze goed pathogenen kunnen uitschakelen. Wanneer er zich enkele dagen later veel macrofagen in het wondgebied bevinden geven ze signalen aan elkaar door die leiden tot de productie van ontstekingsremmende in plaats van ontstekingsbevorderende stofjes.

Methoden / Resultaten

We onderzoeken momenteel of deze onderdrukking van ontstekingen wordt gemedieerd door inductie van het celbeschermende enzym haemoxygenase (HO). Wanneer er tijdens dit proces wat misgaat kan dat dus tot problemen leiden, zoals chronische ontsteking en ernstige littekenvorming.Tevens hebben we met de Radstake groep onderzocht hoe het komt dat patiënten met systemische sclerose een overactief immuunsysteem en extreme fibrosevorming hebben. Het overactieve immuunsysteem van deze patienten kan worden genormaliseerd door het enzym HO-1 te induceren. Er werd echter gevonden dat een stofje, dat overmatig geproduceerd wordt in deze patienten, de vorming van HO-1 voorkomt. Mogelijk kunnen we fibrosevorming (en dus littekenvorming) voorkomen door HO-1 te induceren en het HO-1 remmende stofje te neutraliseren.Ook de aanwezigheid van stukjes pathogenen zorgen voor een verlaagde HO-1 productie. Waarschijnlijk is dit nuttig voor de immuuncellen om tijdens de inflammatoire fase pathogenen onschadelijk te kunnen maken. Echter HO-1 is erg belangrijk voor het oplossen van ontstekingen. Dus het is belangrijk om het mechanisme hiervan op te helderen.

Zonder HO-2 gaat een wondje langzamer dicht  met HO-2. HO-1 wordt echter normaal gevormd. We hebben echter gevonden dat een tekort aan HO-2 er ook voor kan zorgen dat de aanmaak van een ander stofje, belangrijk voor verschillende fases van de wondgenezing, verstoord wordt. Daarnaast hebben we gevonden dat ook meer cellen die voor contractie en fibrosering zorgen, zogenaamde myofibroblasten, gevonden worden wanneer er mechanische stress wordt uitgeoefend op de wond. Dit lijkt nog verder verhoogd bij gebrek aan HO-2. We hebben dus verschillende zaken opgehelderd die belangrijk zijn tijdens de wondgenezing en littekenformatie.

print