Auteur: Martijn van der Wal

Promotiejaar: 2013

Samenvatting

Ontwikkelingen in de acute brandwondenzorg hebben de overlevingskans van patiënten met ernstige brandwonden aanzienlijk verbeterd. Nu steeds meer patiënten met ernstige brandwonden overleven, ligt de volgende uitdaging in het verbeteren van de kwaliteit van leven ná brandwonden. Hierbij is het optimaliseren van littekenkwaliteit een belangrijke parameter. Op dit moment is er, door een gebrek aan goed opgezette studies en een beperkt gebruik van geschikte evaluatieinstrumenten om de kwaliteit van het litteken te meten, weinig wetenschappelijk bewijs op het gebied van brandwondenlittekenzorg.

Het doel van dit proefschrift is om methoden voor brandwondenlittekenevaluatie en daarmee kennis op het gebied van brandwondenlittekens en de kwaliteit van de brandwondenzorg in het algemeen te verbeteren. Er wordt veel aandacht besteed aan klinimetrie. Dit is een wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met de kwaliteit van meetinstrumenten en meetprocedures in de zorg. In het eerste deel van dit proefschrift wordt een overzicht gegeven van de beschikbare littekenevaluatieinstrumenten en worden hun klinimetrische eigenschappen besproken. Vervolgens worden de klinimetrische eigenschappen van de Patient and Observer Scar Assessment Scale (POSAS) uitgelicht. Tevens worden vier objectieve littekenevaluatieinstrumenten beoordeeld en worden aanbevelingen gedaan voor hun klinische toepassing. Ten slotte worden drie klinische studies gepresenteerd, die het normale beloop van brandwondenlittekens en klinische voorspellers voor littekenkwaliteit beschrijven en de klinische effectiviteit van twee (vroege en late) interventies onderzoeken.

print