Afgerond in 2018

Projectleider: dr. M.K. Nieuwenhuis – Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

Projectduur: 1 jaar

Achtergrond

Een substantieel aantal mensen die brandwonden hebben opgelopen, zullen na hospitalisatie hun voormalige niveau van fitheid en activiteiten moeten herwinnen. Oefentherapie is hiervoor effectief gebleken. Oefentherapie in water maakt bewegen makkelijker en is veilig. Het zou hierdoor de drempel kunnen verlagen voor patienten om weer actief te worden. Het zwembad kan echter ook juist een barrière vormen voor deze doelgroep .

Doelstelling

Onderzoeken van de haalbaarheid en acceptatie van oefentherapie in water voor patiënten na brandwonden.

Patiënten en Methoden

Volwassen  patiënten met (bijna) genezen brandwonden die opgenomen zijn geweest op het brandwondencentrum  en een indicatie hebben voor oefentherapie  kwamen in aanmerking.  Hen werd gevraagd deel te nemen aan oefentherapie in het zwembad gedurende minimaal twee weken, 2x per week , in combinatie met hun vervolgafspraken  op de polikliniek. Patiënten die  niet mee wilden/konden doen, werden gevraagd als controle. Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid werden aanwezigheidspercentages en complicaties gemonitord. Acceptatie werd geëvalueerd op basis van een vragenlijst gebaseerd op de Water Exercise Acceptability Questionnaire en een vragenlijst met betrekking tot plezier in

Resultaten

Van juni 2016 tot februari 2017 kwamen 16 patiënten in aanmerking voor oefentherapie, waarvan er 10 konden worden geïncludeerd. Deelnemers waren voornamelijk  mannen (8/10) met uitgebreide brandwonden. Zij kozen allemaal voor oefentherapie in water en zowel patiënten als professionals waren erg positief. Oplossingen werden gevonden voor praktische problemen, zoals het gebruik van zwemhoezen. Sommige kwesties waren locatie specifiek (conflicterende planning beschikbaarheid  zwembad en poli tijden) andere algemeen (b.v. conflicterende dbc’s). Een onverwacht  positief effect was lotgenotencontact.

Conclusies

De haalbaarheid en acceptatie van oefentherapie in water bij patiënten na brandwonden was goed. De resultaten van dit project worden gebruikt om oefentherapie in water voor patiënten na brandwonden verder te ontwikkelen.

print